Beschrijving

Een Business Continuity Manager (of Business Resilience Manager) herkent potentiële bedreigingen voor een organisatie en zet een proces op om met deze bedreigingen om te gaan. Business Continuity Management (BCM) valt meestal onder de taakomschrijving van risicomanagers, beveiligingsmanagers en crisismanagers. Voor een Business Continuity Manager zijn sterke analytische en communicatieve competenties een vereiste.

 

Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.

 

Functieomschrijving

De Business Continuity Manager houdt zich bezig met het vinden van een doorgang in tijden van crises. In dit verband verricht hij o.a. de volgende werkzaamheden: analyseren van uitwijkmogelijkheden, opstellen van protocollen/ afspraken met overheidsdiensten (GHOR, brandweer, veiligheidsorganisaties, BHV), opstellen van oefenplannen, oefenen: deelnemen aan/begeleiden van crisisteam, efficiënt gebruik van technologie, conclusies trekken over benodigde bijstellingen in beveiligingsmaatregelen. Deze beroepstaak leidt tot producten zoals: protocollen, oefenplannen, lessons learned of crisisscenario’s. De Business Continuity Manager is zich bewust van de hele Business Continuity keten en de impact van de infrastructuur op de maatschappij.

 

Competenties, kennis en vaardigheden

Er zijn geen duidelijke competenties te beschrijven aangezien Business Continuity Manager vaak wordt beschreven onder risicomanager, crisismanager of manager Veiligheid. De volgende vaardigheden zijn nodig om de functie als Business Continuity Manager goed uit te voeren: 

  • Goede communicatieve en sociale vaardigheden
  • Goed analytisch vermogen voor ontwikkeling van nieuwe methoden en procedures

Eisen

Met een Post-HBO Business Continuity Management Expert certificering op zak bent u een officieel erkend Business Continuity Management professional en toont u aan dat u business continuity in opzet, uitvoering en borging kunt aansturen en managen. Om deze opleiding te volgen is ervaring in het veiligheidsdomein een eis. 

 

Professionele ontwikkeling

Als Business Continuity Manager is het mogelijk je verder te ontwikkelen tot crisismanager, risicomanager of manager Veiligheid. 

 

Bronverwijzingen

 

 

Bijpassende opleidingen voor Business Continuity Manager