Edu type:
Cursus of training
Locatie:
Deventer
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Start datum:
01/09/2024
Studielast:
80 uur
Duur:
10 weeken
Meer informatie

Beschrijving:

Nu meer dan ooit, zijn bedrijfsprocessen en –gegevens van levensbelang voor een organisatie. De beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van deze processen en gegevens moeten te allen tijde worden gegarandeerd. Tegelijkertijd wordt cybersecurity steeds complexer; cybercriminelen zijn goed georganiseerd en gefinancierd. Op welke manier anticipeer je nu op beveiligingsinbreuken? En hoe realiseer je professionele cybersecurity voor jouw bedrijf? Tijdens deze module maak je kennis met diverse beveiligingstechnologieën, leer je hoe je een informatiebeveiligingsadvies opstelt én ontdek je hoe je organisatorische en technische IT-beveiligingsmaatregelen ontwerpt. Je gaat aan de slag met verschillende instrumenten, waarmee je beveiligingsinformatie kunt bewaken, analyseren en borgen.  

 

Wat kun je straks?

  • Je identificeert en classificeert IT-gerelateerde assets, informatie, systemen en processen met als doel om een Business Impact analyse van de eigen organisatie op te leveren (BIV). 

  • Je analyseert systematisch de risico’s gerelateerd aan de Business Impact Analyse binnen de eigen organisatie. 

  • Je specificeert mitigerende maatregelen op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse binnen de eigen organisatie. 

  • Je adviseert op welke manier de mitigerende maatregelen geïmplementeerd kunnen worden binnen de eigen organisatie. 

  • Je adviseert op welke manier informatiebeveiliging geborgd kan worden binnen de eigen organisatie. 

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De ICT-professional inventariseert en verbetert systematisch de wijze waarop de informatiebeveiliging in de eigen organisatie is vormgegeven”.

 

Inhoud

Deze module omvat acht bijeenkomsten en een consult. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je hoofdstukken uit het boek, maak je toetsvragen, lees je artikelen, bekijk je video’s en online kennisclips. Tijdens de bijeenkomsten krijg je extra toelichting, bespreek je met je medestudenten en de docent de opdrachten en de tussentijdse resultaten van je wekelijkse opdrachten. Ook heb je de mogelijkheid om vragen te stellen en extra toelichting te krijgen op de opdrachten. Na elk contactmoment werk je verder aan de wekelijkse opdrachten en rond je deze af.  

 

Afronding

Je wordt individueel beoordeeld op een analyse van de informatiebeveiliging voor de eigen organisatie en een advies over de te nemen vervolgstappen ter verbetering en borging van de informatiebeveiliging. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

 

Praktische informatie

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

 

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. Per 1 september 2023 hanteren we nieuwe prijzen voor onze modules. De actuele prijs is terug te vinden bij de knop aanmelden.

 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

 

Toelating en aanmelden

Toelating 

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.  

 

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.