Beschrijving

De Manager veiligheid, gezondheid en milieu (SHE) managed veiligheid-, gezondheid- en milieurisico's, analyseert complexe problemen, adviseert het senior management en voert onderzoek uit naar (bijna) ongevallen binnen de eigen organisatie. Er bestaan geen formele opleiding voor SHE manager, maar een technische, zakelijke of wetenschappelijke achtergrond wordt aanbevolen om uiteindelijk tot die functie te groeien. Er zijn bovendien verschillende mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en certificering.

 

Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.

 

Functieomschrijving

De taken van de SHE Manager zijn onder andere; zorgdragen dat de lokale productie verloopt volgens de plannen van het bedrijf, het bewaken van de werkzaamheden binnen het bedrijf, veiligheid bewaren en bewaken in het bedrijf, milieuzaken en gezondheidsprocedures navolgen en het opzetten van projecten die van belang zijn voor het bedrijf.  Ook moet de SHE Manager de financiële administratie bijhouden voor het bedrijf. De SHE Manager heeft een uitgebreid takenpakket en kan een veeleisende baan hebben i.v.m. de verantwoordelijkheden, diversiteit aan taken en de verantwoordelijkheid als veiligheidsmanager.

 

Competenties

  • Onderhandelen
  • Plannen en organiseren
  • Inzicht in omgeving
  • Oordeelsvorming

 

Eisen

Er is geen specifieke studie om een SHE Manager te worden. Bijna altijd zijn het chemische ingenieurs die doorgegroeid zijn en zo veel ervaring opgedaan hebben in het werkveld dat ze geschikt zijn voor de functie. Om wel dicht in de buurt te komen van SHE Manager wordt er minimaal een WO-achtergrond verwacht in de Techniek, Life Science of Management en Business. Veel van deze opleidingen duren gemiddeld genomen vier jaar: een driejarige bachelor met aansluitende master.

 

Professionele ontwikkeling

Om je als Manager SHE verder te ontwikkelen kun je jezelf verdiepen op verschillende ontwikkelingen zoals Arbowet- en regelgeving, Implementatie en realisatie van kwaliteits-, Arbo- en milieuzorg, Strategie, beleid en communicatie rondom QHSE, Certificeringen, zoals ISO, OHSAS, ATEX, BRZO, HAZOP, VCA, risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) en Toezicht op naleving van maatregelen rondom arbeidsomstandigheden

 

Bronverwijzingen