Zoekwoorden:
Training
Edu type:
Cursus of training
Locatie:
Utrecht
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Start datum:
20/01/2022
Studielast:
32 uur
Duur:
4 dagen
Meer informatie

Beschrijving:

Bevorder de kwaliteit, gezondheid, veiligheid en het milieu in jouw organisatie!

 

Jouw organisatie is gebaat bij een veilige en gezonde werkplek voor werknemers waarbij de kwaliteit van het geleverde
product/dienst/werk voorop staat, er wordt voldaan aan wet- en regelgeving en er tegelijkertijd rekening wordt gehouden
met de belasting van het milieu. Een sleutelrol ligt bij jou als QHSE manager, KAM coordinator of kwaliteitsmanager.
Herken jij de volgende uitdagingen:

 

 • Ik moet het QHSE beleid van mijn organisatie vormgeven. Hoe geef ik hier invulling aan?
 • Hoe kan ik een geïntegreerd managementsysteem praktisch inrichten?
 • Hoe overtuig ik het management van een goed QHSE beleid?
 • Welke tools kan ik gebruiken om medewerkers te motiveren om veilig en verantwoord te werken?

 

Waarom deze opleiding volgen?

 

Je leert jouw rol als QHSE manager effectief in te zetten, zodat het QHSE beleid voldoet aan zowel de wettelijk gestelde
eisen als de strategie van jouw organisatie. We geven je concrete handvatten, checklisten en tools zodat je deze eisen
kunt vertalen naar praktische werkwijzen en het beleid en managementsysteem hierop kunt inrichten. Iedere module is
opgebouwd uit kennisdeling en praktijkervaring.

 

 

 

Je krijgt de volgende QHSE manager tools:

 

 • Checklist compliance management
 • Checklist opstellen KPI’s voor QHSE Beleid
 • Handvatten voor het implementeren van nieuwe werkwijzen
 • Roadmap voor geintegreerd management systeem
 • Risk assessment analyse model
 • Stappenplan voor het opzetten en uitvoeren van audits
 • Incident analyse model

 

 

Tijdens deze opleiding leer je:

 

 • Hoe je voldoet aan geldende wet- en regelgeving en andere eisen op het terrein van arbeidsomstandigheden, veiligheid,
  gezondheid en milieu
 • Hoe je deze (wettelijke) eisen vertaalt naar praktische werkwijzen
 • Organisatieprocessen en risicomanagement in te richten
 • Op welke manier je de kwaliteit van producten en diensten bevordert
 • Hoe je toezicht houdt op het naleven van wettelijke kaders en kwaliteitsnormen
 • Hoe je cultuurverandering creëert voor het QHSE beleid binnen jouw organisatie
 • QHSE beleid opstellen, bewaken en uitvoeren toegespitst op je eigen organisatie
 • Leren van incidenten en verbeterprocessen inrichten

 

 

 

Na deze opleiding kun je:

 

 • Effectief invulling geven aan jouw rol als QHSE manager
 • QHSE beleid opstellen, bewaken en uitvoeren toegespitst op je eigen organisatie