Beschrijving

De forensisch-technische rechercheur is actief binnen de politie. In deze rol maak je gebruik van forensisch-technische technieken om aanwijzingen te vinden die kunnen helpen bij de opsporing van de dader van een misdrijf. Om forensisch-technisch rechercheur te worden dien je een tweedelige opleiding te volgen aan een van de politieacademies. Na je politiecarrière is het ook mogelijk een eigen adviesbureau te starten of een andere verandering te maken naar het private domein.

 

Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.

 

Functieomschrijving

Als forensisch – technisch rechercheur ben je werkzaam bij de politie. Aan de hand van zowel geavanceerde en innovatieve, als klassieke forensisch-technische technieken zoek je naar aanwijzingen die de opsporing van misdadigers kan versnellen. Wet- en regelgeving stellen steeds hogere eisen aan opsporing en vervolging en daarom is kwalitatief hoogwaardige bewijsvoering steeds meer van belang. 

 

Competenties, kennis en vaardigheden

  • Diepgaande kennis van (dna) techniek of chemie
  • Breed perspectief op forensische en strafrechtelijke processen 

Eisen

Om forensisch – technisch rechercheur te worden bij de politie volg je eerst een interne opleiding aan de Politieacademie. Het eerste deel, Algemene Opsporingsbekwaamheid en Politiële Vorming, is voor iedereen gelijk. De inhoud van het tweede gedeelte, forensisch-technische opleidingsmodules, is afhankelijk van je eigen achtergrond. Om toegelaten te worden tot de opleiding is een selectieprocedure noodzakelijk. 

 

Professionele ontwikkeling

Als forensisch – technisch rechercheur is het mogelijk een hogere functie binnen de politie te bekleden als je in bezit bent van de juiste competenties. Het is ook mogelijk een eigen adviesbureau te starten of een andere verandering te maken naar het private domein. 

 

Bronverwijzingen