Beschrijving

Als Brandweer officier zijn je rollen veelzijdig: de ene keer neem je taken op als leidinggevende en de andere keer fungeer je juist als specialist. Daarnaast is jouw deskundigheid in te zetten bij een grootschalig incident waarbij je optreedt als Officier van Dienst (OvD) voor de getroffen regio. Om brandweerfunctionaris te worden dien je opleiding te volgen bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Na afronding van de opleiding is het mogelijk om je verder te specialiseren of een hogere rang te bereiken. Werken onder druk en doorzettingsvermogen zijn essentieel voor een brandweer officier.

 

Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.

 

Functieomschrijving

Als brandweerofficier werk je voor de brandweerorganisatie in een veiligheidsregio. Soms neem je de rol aan als leidinggevende, andere keren als projectleider of toonaangevend specialist. Daarnaast kan je worden ingezet als Officier van Dienst bij diverse incidenten, variërend van een ongeval met gevaarlijke stoffen tot een vliegtuigramp. Hier heb je dan leiding over meerdere bevelvoerders. 

 

Competenties, kennis en vaardigheden

  • Stevig in je schoenen staan
  • Ambitie
  • Doorzettingsvermogen
  • Leiderschapskwaliteiten
  • Stressbestendig

Eisen

Om brandweerofficier te worden moet je eerst de voltijdopleiding Brandweerofficier volgen. Hier haal je verscheidene diploma’s waaronder: Manschap A, Bevelvoerder, Officier van Dienst, Operationeel manager, Specialist operationele voorbereiding en Fire Safety Engineer. Om toegelaten te worden tot de opleiding is hbo denk-, en werkniveau een vereiste. 

 

Professionele ontwikkeling

Als brandweerofficier bekleed je één van de hoogste functies binnen de Brandweer. Toch kun je vaak wel een hogere rang, zoals hoofdofficier, bereiken mits je de juiste competenties en (professionele) vaardigheden bezit. Je kan je ook ontwikkelen via de aangeboden specialisaties, bijscholingsmogelijkheden of leergangen. Denk hierbij aan de Specialisatie Industriële veiligheid, Bijscholingstraject Brandveilig bouwen of de Leergang Hoofdofficier van dienst. 

 

Bronverwijzingen