Beschrijving

Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor een werknemer die is aangesteld door een werknemer die de werkgever bijstaat op het gebied van preventie en de bedrijfsbeveiliging. Een preventiemedewerker neemt drie rollen op zich: als liaison, als beleidsadviseur en als Arbocoördinator. Een formele opleiding is niet vereist, maar het is wel mogelijk om een basiscursus Preventiewerknemer te volgen.

 

Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.

 

Functieomschrijving

In de praktijk tekent zich een driedeling af in de werkzaamheden op het gebied van preventie en bescherming: de preventiemedewerker als contactpersoon, als arbo-coördinator en als beleidsadviseur. De rol die de preventiemedewerker in een bedrijf inneemt, heeft een duidelijke relatie met de aard van de risico’s in het bedrijf, met de grootte van het bedrijf, met de mate van (de)centralisatie en met de visie van het management op de zorg voor arbeidsomstandigheden. In kleine bedrijven beperkt de rol van de preventiemedewerker zich meestal tot die van contactpersoon. In grote, centraal aangestuurde organisaties treedt de preventiemedewerker vaak op als beleidsadviseur op managementniveau. Er zijn verschillende manieren om de rol van preventiemedewerker in te vullen, namelijk:

  • Als contactpersoon: intermediair tussen de eigen organisatie en externe deskundigen en heeft voldoende kennis van wat er in het bedrijf, vooral op de werk vloer, leeft.
  • Als arbo-coördinator: actieve rol bij uitvoering van het arbobeleid.
  • Als beleidsadviseur: ontwikkelen van arbobeleid, het sturen en coördineren van het beleid. Het kan ook een combinatie van bovenstaande taken zijn.

Competenties, kennis en vaardigheden

  • Vaardigheid om taken onafhankelijk en zelfstandig uit te kunnen voeren
  • Capaciteit om een goede verslaglegging te plegen

Eisen

Het is niet verplicht een opleidingstraject te volgen om preventiemedewerker te worden. Het is wel van belang dat je over voldoende kennis en deskundigheid op het gebied van risico’s in een bedrijf beschikt. Het is wel mógelijk een training te volgen: bijvoorbeeld de basistraining Preventiemedewerker. 

 

Professionele ontwikkeling

Jezelf ontwikkelen als preventiemedewerker gebeurd op verschillende manieren, zo kun je je eigen onderneming starten of verhuur je je jezelf als ZZP’er. Verder kun je binnen je organisatie groeien tot leidinggevende van een afdeling. 

 

Bron verwijzingen