Beschrijving

De Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) adviseert werkgevers en werknemers op het gebied van risico- en preventiemanagement. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende (ARBO-)disciplines. Het kunnen managen van organisatorische verandertrajecten en werken in multidisciplinaire settings zijn daarbij belangrijke competenties. Na de opleiding MVK kun je je professioneel verder ontwikkelen door de HBO- en post HBO-opleidingen Integrale Veiligheidskunde en Hogere Veiligheidskunde te volgen.

 

Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.

 

 

Functieomschrijving

Een Middelbaar Veiligheidskundige is opgeleid als coördinator, adviseur en stimulator van het veiligheidsbeleid binnen ondernemingen. De MVK-er houdt zich bezig met allerlei veiligheids-gerelateerde werkzaamheden: zoals het ondersteunen van het veiligheidsbeleid; het opstellen van risico-inventarisatie en evaluatie; het verzorgen van voorlichting en onderricht (b.v. toolbox meetings en introductieprogramma’s voor nieuwe medewerkers); het uitvoeren van ongeval analyses; het opstellen van veiligheidsrapportages (jaarplannen, plannen van aanpak); het opstellen van procedures en instructies (werkinstructies, veiligheidsinstructies maar ook systemen zoals OHSAS 18001 en VCA).

 

Competenties, kennis en vaardigheden

  • Beschikken over de juiste kennis, ervaring, vaardigheden en houdingsaspecten, VGM- bewustzijn
  • Projectmatig kunnen werken
  • Sociaal en communicatief zijn
  • Goed kunnen samenwerken
  • Verbeter- en verandertrajecten en projecten kunnen managen.

 

Eisen

Voor het beroepsprofiel MVK wordt een afgeronde mbo-opleiding of cursus Middelbaar Veiligheidskundige aangeraden. 

 

Professionele ontwikkeling

Na de opleiding Middelbare Veiligheidskundige (MVK) kun je jezelf doorontwikkelen door middel van het volgen van een HBO-opleiding Integrale Veiligheidskunde of Hogere Veiligheidskunde. 

 

Bronverwijzingen