Zoekwoorden:
Urban
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Utrecht
Opleiding:
Master (EQF 7)
Start datum:
unknown
Studielast:
3360 uur
Duur:
2 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Masteropleiding voor professionals

De masteropleiding is opgebouwd uit zes masterclasses met elk een eigen thema. Sommige thema’s keren in elke masterclass terug, zoals samenwerken en financiën. Waardecreatie is een rode draad in de hele MUAD opleiding. Na afronding van de volledige masteropleiding mag je de Master of Science (MSc) titel voeren.

 

Elk van de 6 masterclasses telt een aantal seminars. Ook doe je een individuele opdracht, aan de hand van een case uit je eigen praktijk die je zelf inbrengt. Daarnaast bevat een masterclass een vaardigheidstraining óf een praktijkproject. Vaardigheidstrainingen kunnen verspreid worden over drie losse dagen; praktijkprojecten zijn altijd in een aaneengesloten blok van drie dagen. Eén van de praktijkprojecten is een studiereis naar een interessante Europese stad. Na afronding van de masterclasses schrijf je in de laatste periode je masterproef en werk je aan een publicatie. Ter voorbereiding op je masterproef ontwikkel je in de masterclasses je wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden en competenties.
 

Onderwerpen

De opleiding kent een aantal onderwerpen (rode draden) die in elke masterclass terugkomen:
- waardecreatie (economie en financiën)
- bestuurlijke kaders en regelgeving
- internationaal
- techniek
- procesmanagement, communicatie en leiderschap
- duurzaamheid

 

Vaardigheden

Je krijgt vaardigheidstrainingen gericht op specifieke kennisgebieden:

  • proces- en programmamanagement
  • regievoering; effectieve beïnvloeding
  • praktijkgericht onderzoek
  • vastgoedrekenen en businesscase ontwikkeling
  • branding en communicatie
  • onderhandelen
     

Praktijkprojecten

De MUAD-opleiding is zeer praktijkgericht. De opgedane kennis en vaardigheden breng je direct in de praktijk in concrete praktijkprojecten. Dit zijn intensieve projecten van drie aaneengesloten dagen. Fulltime werk je met medestudenten aan een plan van aanpak en een onderzoeksopdracht, ondernemingsplan of ontwikkelingsvisie. Dit kan gaan over een centrumgebied, woonwijk, bedrijventerrein of stadsrand. Daarnaast ga je op internationale excursie naar een Europese stad.
 

Breng je eigen case in

Het praktische karakter van de MUAD-opleiding blijkt ook uit de mogelijkheid om zelf een case uit je eigen praktijk in te brengen. Hierdoor kun je waardevolle adviezen van je lectoren, gastdocenten en medestudenten direct toepassen in je dagelijkse werk. Andersom leer je veel van de herkenbare uitdagingen, valkuilen en strategische oplossingen die anderen inbrengen. Zo heeft de opleiding ook direct meerwaarde voor je werkgever.
 

Tijdsbesteding

Je kunt de opleiding uitstekend naast je werk doen. Reken op vier a vijf dagdelen per week. Alle seminars zijn op de vrijdagochtenden en -middagen en voor zelfstudie rekenen we twee a drie dagdelen per week. Daarnaast heb je in elke masterclass een intensievere periode van een vaardigheidstraining (verspreid over drie losse dagen) of een praktijkproject (altijd in een blok van drie aaneengesloten dagen).

 

 

NVAO accreditatie

Dit programma is officieel erkend en geaccrediteerd bij de Accreditatie Organisatie van Nederland en Vlaanderen (NVAO).