Zoekwoorden:
Training
Edu type:
Cursus of training
Locatie:
Utrecht
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Start datum:
26/09/2024
Studielast:
40 uur
Duur:
5 dagen
Meer informatie

Beschrijving:

Voorkom dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente!

Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwaspraktijken… Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze gebruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet bibob) heeft als doel te voorkomen dat de overheid, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten onbedoeld criminele activiteiten faciliteert.

 

Uit onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat een grote groep gemeenten nog geen bibob beleid hebben opgesteld of slechts beperkt gebruik maakt van de Wet bibob. Hierdoor bestaat het risico dat deze gemeenten onbedoeld criminele activiteiten faciliteren.

 

Tijdens de opleiding Bibob Coördinator leer je:

 • Hoe je een bibob beleid opstelt voor jouw gemeente
 • Hoe je komt tot een gedegen analyse ter uitvoering van de bibob wetgeving
 • Op welke wijze je de integriteit van de betrokken personen en de benodigde financiele middelen beoordeelt
 • Hoe je advies kunt inwinnen bij het Landelijk Bureau Bibob
 • Op welke manier je verantwoording aflegt over het gevoerde bibob beleid

De regie ligt in jouw handen!

Om te voorkomen dat jouw gemeente criminele organisaties faciliteert is jouw actuele kennis over de Wet bibob van cruciaal belang. Jouw gemeente moet beschikken over een gedegen bibob beleid waarmee het instrumentarium van de Wet bibob kan worden toegepast en vergunning- en subsidieaanvragen van criminele organisaties (indien nodig) kunnen worden geweigerd.

 

Herken jij de volgende uitdagingen?

 • Hoe vul je de versterkte verantwoordelijkheid voor de eigen toets in?
 • Hoe onderzoek je de financiële relaties?
 • Welke partners kunnen je verder helpen met jouw onderzoek?
 • Hoe verloopt een adviesaanvraag naar het Landelijk Bureau Bibob?
 • Hoe formuleer je je beslissing?
 • Wat te doen bij beroep en bezwaar?
 • Heb je jouw bibob-beleid wel op orde?
 • Wat betekenen de nieuwe wijzigingen in de wet BIBOB en de wijziging in het Besluit justitiele en strafvorderlijke gegevens voor jou?

Stel jouw eigen praktijk centraal

Iedere dag behandelen we in de ochtend de theorie waarmee we in de middag aan de slag gaan aan de hand van concrete voorbeelden. Natuurlijk kan je daarbij ook je eigen vraagstukken inbrengen. Die manier van werken vraagt van de deelnemers enige voorbereiding. Zo haal je maximaal rendement uit de opleiding. Heb je nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met jou mee te denken over vraagstukken waar je in de praktijk tegen aan loopt.