Beschrijving

Een Compliance Officer houdt toezicht op de naleving van interne en externe richtlijnen, en zit zich in voor een integere bedrijfscultuur.

 

Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.

 

 

Functieomschrijving

Een Compliance Officer ziet er binnen een (financiële) instelling op toe dat de geldende wet- en regelgeving wordt nageleefd. Hij kan een onafhankelijke rol bekleden als adviseur van een instelling, maar kan ook in dienst zijn van het bedrijf, in een meer controlerende rol. De Compliance Officer bevordert de integriteit van de organisatie door het geven van advies en training en door toe te zien op de naleving van normen.

 

Competenties, kennis en vaardigheden

  • Inlevingsvermogen (zich kunnen inleven in de business om goede adviezen te kunnen geven/goede analyses te kunnen maken); 
  • Beheersen van gesprekstechnieken (denk aan LSD: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen); 
  • Analytisch vermogen om een oordeel te kunnen vormen over (complexe) situaties;
  • Kennis van de aard, strategie en verdienmodel van de onderneming, cultuur, producten en/of diensten, klanten en de omgeving; 
  • Kennis van compliance risicomanagement;  
  • Kennis in toenemende mate van IT (om activiteiten van de organisatie en de hiervoor geldende regelgeving te kunnen begrijpen).

Eisen

Er zijn in Nederland drie mogelijkheden om de opleiding tot Compliance Officer te volgen: bij het Nederlands Compliance Instituut, bij het NIBE-SVV en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, in de vorm van een postdoctorale opleiding. Als toelatingseis geldt een afgeronde relevante universitaire opleiding, bijvoorbeeld bedrijfseconomie, accountancy of een juridische studie.

 

Professionele ontwikkeling

Een Compliance Officer kan bijvoorbeeld doorgroeien naar Chief Compliance Officer (CCO), een van de hoogste posities in de organisatie, vlak onder de algemeen directeur (CEO).

 

Bron verwijzingen