Beschrijving

Risicomanagers proberen bedrijfsrisico's te identificeren, te analyseren en te documenteren, evenals het bewaken van de effectiviteit van de risicobeheersingsprocessen en voeren noodzakelijke veranderingen door. De afdeling risicomanagement spitst de aandacht toe op bedrijfsbrede, operationele, compliance-, financiële, technologie-, gerelateerde risico's.

 

Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.

 

Functieomschrijving

Risicomanagers identificeren, analyseren en documenteren risico’s in een organisatie en monitoren de effectiviteit van risicomanagement processen. Het kan gaan om risico’s voor bedrijfsvoering, operationele processen, compliance, financiële, technologie en andere assets. Verantwoordelijkheden voor professionals in risicobeheer omvatten:

  • Breng belangrijke risico-indicatoren tot stand en volg deze op, en voer corrigerende actieplannen uit om risico's te beperken
  • Analyseer transacties, interne rapporten en financiële informatie op mogelijke frauderisico's
  • Behoud meldingen van belangrijke risico's en aanbevelingen
  • Maak beleid, procedures en controlebeoordelingen in reactie op geïdentificeerde risico's

Competenties, kennis en vaardigheden

  • Kennis van risicomanagement, compliance, veiligheid van informatiesystemen
  • Technische aangelegd
  • Attentie voor detail

Eisen

 Een bachelorsdiploma in het domein van risicomanagement, financiën, economie, bedrijfsbeheer, IT, of gerelateerde domeinen is vereist. 

 

Professionele ontwikkeling 

Als risicomanager is het mogelijk verscheidene certificaten te behalen, waaronder Fraude Onderzoeker (CFE).

 

Bronverwijzingen

 

 

Bijpassende opleidingen voor Risicomanager