Zoekwoorden:
Security, Education Market, Safety, Risk Management
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Master (EQF 7)
Start datum:
01/09/2024
Studielast:
3360 uur
Duur:
2 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Introductie

In veel sectoren groeit de behoefte aan risicomanagement op een hoger niveau. De Master Risicomanagement is een professionele, praktijkgerichte deeltijdstudie die jou opleidt tot een breed georiënteerde risicomanager.

 

In die functie ben je voortdurend bezig om risico’s te identificeren en te beoordelen en om vervolgstappen te definiëren. Risicomanagement kun je toepassen op verschillende gebieden. Om deze aanpak van risicomanagement te integreren in de bedrijfsvoering, is het van belang dat organisaties hun risicobereidheid samen met hun doelstellingen bepalen, communiceren en monitoren.

 

De insteek van de Master Risicomanagement is bedrijfskundig. We besteden aandacht aan de inhoudelijke beheersing van risicomanagement en zeker ook aan interpersoonlijke vaardigheden. Denk daarbij aan adviesvaardigheden, beïnvloeden, overtuigen en communiceren. Met deze Master Risicomanagement verleg je jouw grenzen, verdiep je je kennis en vergroot je je vaardigheden. Door praktijkgericht bezig te zijn, verrijk je dagelijks je ervaring. Zo til je het risicobeleid van jouw organisatie naar een hoger niveau.

 

Iets voor jou?

De meeste studenten die ervoor kiezen om de Master Risicomanagement in deeltijd te gaan volgen, werken al een paar jaar bij een grote organisatie. De master heeft een brede scope. We leiden je op voor een risicomanagementfunctie, waarin je een duidelijke visie hebt op alle facetten van risicomanagement. Primair richt onze opleiding zich op medewerkers die actief zijn binnen de tweede lijn van het Three Lines Model en die graag nauwer samen willen werken met de eerste en tweede lijn van dit model. Uitgangspunt is dat je – na een succesvolle afronding van de Master Risicomanagement – binnen jouw organisatie nog meer kunt betekenen bij de toepassing van risicomanagement in de praktijk. Daarbij is de focus gericht op wat de organisatie met risicomanagement wil bereiken.