Beschrijving

Als Financieel rechercheur ga je op zoek naar sporen van financiële misdaad zoals witwaspraktijken en frauduleuze zaken. Door het toepassen van forensische technieken breng je financiële netwerken in kaart en zorg je ervoor dat bewijs wordt verzameld waarmee illegaal verkregen bezittingen in beslag kunnen worden genomen. Voordat je financieel rechercheur wordt dien je een opleiding te volgen aan de Politieacademie. Na deze studie is het mogelijk om een hogere rang binnen de politie te bereiken of een eigen recherchebureau te beginnen.

 

Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.

 

Functieomschrijving

Als financieel rechercheur houd je je bezig met het traceren van criminele activiteiten zoals witwassen, fraude en afpersing. Door het toepassen van de juiste technieken breng je financiële netwerken in kaart en zorg je ervoor dat crimineel bezit wordt afgenomen. De financieel rechercheur is werkzaam bij de politie op districts-, regionaal of (inter)nationaal niveau en zorgt onder andere voor uitwisseling van de juiste financiële kennis. 

 

Competenties, kennis en vaardigheden

  • Praktijkgericht financiële kennis
  • Kennis van bedrijfsadministraties, vastgoed, het bankwezen of accountancy

Eisen

Om financieel rechercheur bij de Politie te worden moet je een tweedelige interne opleiding volgen aan de Politieacademie. Het eerste deel, Algemene Opsporingsbekwaamheid en Politiële Vorming, zorgt ervoor dat je bevoegdheid krijgt voor de opsporing. Tijdens het tweede deel leer je verschillende aspecten van het forensisch financieel opsporen. Voorafgaand de opleiding doorloop je een selectieprocedure. 

 

Professionele ontwikkeling

Als financieel rechercheur is het mogelijk een hogere functie binnen de politie te bekleden als je in bezit bent van de juiste competenties. Het is ook mogelijk een eigen adviesbureau te starten of een (andere) verandering te maken naar de private sector.  

 

Bronverwijzingen