Beschrijving

Een Operationeel Veiligheidskundige (OVK) voert risico-inventarisaties en -evaluaties uit en adviseert het management van een organisatie. Je neemt de rol van preventiemedewerker en toezichthouder op je om de veiligheid op de werkvloer te coördineren. Voor een OVK bestaat een certificeringsmogelijkheid waarmee de bedrijfsveiligheid wordt gewaarborgd waartoe een werkgever wettelijk verplicht toe is. Kritisch analysevermogen en omgevingsgevoeligheid zijn belangrijke kwaliteiten voor een OVK.

 

Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.

 

Functieomschrijving

Een operationeel veiligheidskundige (OVK) helpt de veiligheid op de werkvloer verbeteren. Als preventiemedewerker zit je dicht bij jouw collega’s in de uitvoering, die met specifieke veiligheidsvragen bij je aankloppen. Je vervult de rol van coördinator of toezichthouder en biedt alle mogelijke ondersteuning op de werkvloer. Een registratie als operationeel veiligheidskundige geeft je meer autoriteit en aanzien. Bovendien borgt jouw werkgever hiermee de bedrijfsveiligheid, waartoe hij wettelijk is verplicht.

 

Competenties, kennis en vaardigheden

  • Onafhankelijk optreden
  • Omgevingsbewust afwegen
  • Kritisch analyseren
  • Sensitief handelen
  • Rol zuiver optreden
  • Overtuigend adviseren
  • Reflecterend vermogen

Eisen

  • Vooropleiding (VCA-VOL of VVI)
  • Beroepsopleiding (examen OVK)

 

Professionele ontwikkeling

Als operationeel Veiligheidskundige kun je jezelf ontwikkelen door middel van verschillende opleidingen. Zoals Integrale Veiligheidskunde (IVK) of Hogere Veiligheidskunde. Hierdoor kan de kennis op het gebied van veiligheid worden uitgebreid en breder worden gemaakt. Deze kennis kan worden gerelateerd aan verschillende aspecten binnen de veiligheidsbeleving.

 

Bronverwijzingen