Beschrijving

Bij aanmelding voor een militaire opleiding dien je je eerst te solliciteren voor een specifiek strijdkracht. Hierna leert iedere soldaat door het doorlopen van de Algemene Militaire Opleiding (AMO) militaire vaardigheden, zoals kaartlezen, schieten en exercitie. Daarna specialiseer je je in een specifieke eenheid, bijvoorbeeld Inlichtingen, ICT of Techniek. Een soldaat moet fysiek en mentaal fit zijn, kunnen werken in teamverband en voldoende doorzettingsvermogen hebben. Als soldaat kun je hogere rangen bereiken en je specialiseren in verschillende eenheden.

 

Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.

 

Functieomschrijving

Elke militair doorloopt eerst de Algemene Militaire Opleiding (AMO). Hier je leer je de basisvaardigheden die elke militair moet kunnen en kennen. Denk aan kaartlezen, schieten, exercitie. De locatie van de interne opleiding is afhankelijk van de krijgsmacht waarvoor je solliciteert: dit is de landmacht, marine, luchtmacht of marechaussee. Hierna volg je de Functie Opleiding (FO) waarin je je gaat specialiseren in een bepaald vakgebied. Denk hierbij aan Inlichtingen, ICT, Techniek, Geneeskunde of Gevechtsfuncties. De duur van de FO is afhankelijk van de rang: voor soldaten is dit ongeveer 6 maanden, voor onderofficieren en officieren is dit langer. 

 

Competenties, Vaardigheden en Kennis

  • Mentaal en fysieke kracht en conditie
  • Integriteit
  • Samenwerkend vermogen
  • Toegelegd en gespecialiseerd

 

Eisen

De instroomeisen zijn afhankelijk van de rang, functie en het krijgsmachtdeel dat je gaat volgen bij Defensie. Wel is het zo dat je minimaal 18 jaar moet zijn. Wil je al eerder beginnen als militair kun je de Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) volgen om al goed voorbereid te zijn voor een functie binnen Defensie. 

 

Professionele ontwikkeling

Binnen Defensie zijn de doorgroeimogelijkheden uitgebreid. Door het volgen van een interne opleiding is het mogelijk om je te specialiseren en verder ontwikkelen binnen, of buiten een bepaald vakgebied. Mits je over de juiste competenties bezit kun je doorgroeien naar een hogere rang. Afhankelijk van je startpositie kun je een rang als soldaat, onderofficier of officier behalen. Ook is het mogelijk de kennis die je bij Defensie hebt opgedaan toe te passen bij de politie, in de private sector of een civiele organisatie. 

 

Bronverwijzingen

Bijpassende opleidingen voor Militair