Zoekwoorden:
Security, Education Market
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Den Helder
Opleiding:
MBO-2/VMBO-kader/VMBO-GL/VMBO-t (EQF 2)
Start datum:
01/09/2022
Studielast:
3600 uur
Duur:
24 maanden
Meer informatie

Beschrijving:

De infanterie van de Landmacht wordt gevormd door militairen die het grondgevecht voeren, het grondoptreden. Infanteristen beschikken daarvoor over automatische en semi-automatische handvuurwapens, mortieren en anti-tankwapens. Daarnaast beschikt de infanterie over geavanceerde communicatie- en laserapparatuur en allerlei soorten nachtzichtapparatuur. Als onderofficier grondoptreden geef je leiding aan een groep van acht personen. De infanteristen zijn uitgerust met zeer modern materieel om het grondgevecht uit te voeren. Als onderofficier grondoptreden ben je de vakman, de leider en de instructeur op het gebied van alle middelen en mogelijkheden van je groep. Je kunt niet alleen het binnen de groep aanwezige materiaal bedienen, maar ook mensen opleiden zodat zij de systemen ook kunnen bedienen.

 

Bij Defensie ben je, ongeacht je functie, in eerste plaatst militair. Dit betekent dat je een wapen draagt dat je mag en soms zelfs moet gebruiken. Om gevechtssituaties zo goed en veilig mogelijk te doorstaan, word je eerst uitgebreid opgeleid en getraind. Daarna ben je klaar om grondgebied te verdedigen, gevechtsacties te ondersteunen of zelf in een direct grondgevecht op te treden.

 

Inhoud

Tijdens de VeVa opleiding Aankomend Onderofficier Grondoptreden worden de studenten voorbereid op een uitdagende militaire start (gevechts)functie in de rol van onderofficier. De studenten leren naast hoe te verplaatsen in diverse terreinen, optreden bij calamiteiten, het uitvoeren van militaire beveiligingstaken ook instructievaardigheden, gesprekstechnieken en leiderschapsvaardigheden. Dit alles is nodig om de student voor te bereiden op zijn toekomstige rol als leider, vakman en instructeur. Naast de vakken Nederlands en rekenen krijgen de studenten militair Engels en burgerschap. Er wordt veel gesport en gewerkt in teamverband om zo te leren wat de kracht van teamwork is.

 

De VeVa-opleiding is opgebouwd in thema’s. Elke thema betreft ongeveer 8 tot 10 weken. Tijdens deze thema’s is de student gemiddeld 6 lesweken op school en volgt hij of zij 2 stageweken bij Defensie. De stageweek wordt de beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. Tijdens de BPV is de student de gehele week op een Defensiecomplex aanwezig en zal in de avonden niet thuiskomen.

 

Na je opleiding

Met het diploma Aankomend Onderofficier Grondoptreden kun je aan de slag als commandant van een infanteriegroep van de 11 Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen of Assen, bij het 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte of de 13 Lichte Brigade in Oirschot. Je neemt deel aan oefeningen en zoals elke militair dien je er rekening mee te houden dat je uitgezonden kunt worden.

 

Voordat je aan de slag gaat, volg je eerst de Onderofficiersopleiding aan de Koninklijke Militaire School in Ermelo. Deze opleiding duurt 38 weken. De opleiding wordt afgerond met een Vaktechnische opleiding bij het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre in Amersfoort.

 

Toelating en kosten

Let op! Dit is een zogenoemde numerus-fixusopleiding. Het aantal beschikbare plekken is beperkt. Weet je zeker dat je deze opleiding wilt volgen, wacht dan niet te lang met inschrijven.

 • Je hebt een diploma vmbo kb, gl of tl.
 • je bezit de Nederlandse nationaliteit
 • positieve uitslag Sport Medisch Advies (SMA)
 • positief advies na intakegesprek
 • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Verplichte intakeactiviteiten

De intake is conform de uniforme intakeprocedure zoals bij Defensie.
De aspirant-student moet tijdens een verplichte intakedag een aantal opdrachten uitvoeren en wordt tijdens de uitvoering geobserveerd en beoordeeld op de gevraagde (gedrags)onderdelen.

 

Hieronder is aangegeven in welke opdrachten de onderdelen  beoordeeld worden.

 • Sporttest:
  • Fysieke eisen en vaardigheden
 • Terreinwerk/roadwork (fysiek zware samenwerkingsopdracht):
  • Discipline
  • Flexibiliteit
  • Initiatief
  • Samenwerken
 • Groepswerk (rustige samenwerkingsopdracht):
  • Flexibiliteit
  • Initiatief
  • Samenwerken
  • Communicatie
 • Semi-gestructureerd interview
  • Communicatie
  • Evenwichtigheid
  • Motivatie/prestatiegerichtheid