Zoekwoorden:
Security, Security Professionals, Defense, Education
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Middelburg
Opleiding:
MBO-2/VMBO-kader/VMBO-GL/VMBO-t (EQF 2)
Start datum:
unknown
Studielast:
2660 uur
Duur:
19 maanden
Meer informatie

Beschrijving:

Als beroepsmilitair ben je sociaal vaardig en avontuurlijk aangelegd. Je gaat een uitdaging niet uit de weg en je bent bereid om hard te werken; ook aan je persoonlijke ontwikkeling. Defensie is een belangrijke werkgever waar vakmannen en -vrouwen met elkaar werken aan het handhaven van vrede en veiligheid. Een beroepsmilitair treedt op bij incidenten en rampen, voert controles uit en neemt maatregelen waar nodig. Het is gebruikelijk om langere tijd van huis te zijn en noodzakelijk om het hoofd koel te houden onder extreme omstandigheden.

 

Opbouw

19 maanden: De VeVa-opleiding Aankomend medewerker grondoptreden duurt 19 maanden. Voorafgaand aan de opleiding maak je een keuze voor de Koninklijke Landmacht of de Koninklijke Marine (Mariniers). Je volgt tijdens de opleiding lessen in militaire basisvaardigheden, sport, Nederlands, Engels, rekenen én je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling. Je ontwikkelt vaardigheden (competenties) om te kunnen werken in zowel de burgermaatschappij als bij Defensie.

 

Tijdens je opleiding loop je iedere maand één week stage bij Defensie bij de eenheid (Luchtmobiel, Mariniers of Pantserinfanterie) die je voor dat de opleiding begint gekozen hebt. Je verblijft de volledige week op de kazerne van je eenheid. Je hebt gegarandeerd een stageplaats inclusief vergoeding!

 

Keuzedelen 2019 / 2020
Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2)
 • Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit
 • Digitale vaardigheden
 • Orders verzamelen
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen.  Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster).

Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd.

 

Toelating

Lijkt de VeVa opleiding jou wel wat? Doorloop dan de volgende stappen en kom steeds dichterbij voor een VeVa-opleidingsplaats bij Scalda.

 

Stap 1: Meld je aan voor één van de verplichte voorlichtingsavonden. De voorlichtingsavonden worden verzorgd door Scalda Middelburg in samenwerking met Defensie.

 

Stap 2: Enthousiast geworden tijdens de voorlichting of weet je het al helemaal zeker? Schrijf je dan digitaal in voor de opleiding VeVa op scalda.nl.

 

Stap 3: Voorlichting bijgewoond én ingeschreven bij Scalda? Je wordt z.s.m. uitgenodigd voor intake.

 

 

Als je toegelaten wilt worden voor deze opleiding dien je:

 • in het bezit te zijn van een vmbo-b diploma of;
 • in het bezit te zijn van een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding).

Scalda streeft ernaar om iedere student die zich uiterlijk op 1 april voor deze opleiding aanmeldt, in de opleiding te plaatsen. We kunnen echter vooraf niet garanderen dat ons dat in alle gevallen gaat lukken, ondermeer omdat we op dit moment nog niet weten hoeveel stageplaatsen er beschikbaar zullen zijn.  Mocht het aantal aanmeldingen groter zijn dan het aantal beschikbare opleidingsplaatsen, dan ontstaat er een wachtlijst. De datum en het tijdstip van jouw aanmelding bepalen jouw plaats op de (wacht)lijst voor deze opleiding.

 

Om stage te mogen lopen op een defensie locatie dien je:

 • in het bezit te zijn van een VOG (verklaring omtrent gedrag) en;
 • een Sport Medisch Advies (SMA-keuring) in te winnen bij een Sport Medisch Centrum.

Kerncompetenties
Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding zijn:

 • assertiviteit
 • contactuele vaardigheden
 • omgaan met kritiek
 • overtuigingskracht
 • zelfstandigheid.

Aanvullende eisen voor deze opleiding zijn:

Je laat tijdens verschillende fysieke activiteiten het volgende zien:

 • Je beheerst diverse grondvormen van bewegen (rennen, springen, huppelen vallen, rollen etc.).
 • Je kan aanwijzingen vertalen in je beweging, je bent leerbaar.
 • Je hebt tijdens het terreinwerk oog voor je collega.
 • Je toont leiderschap (alleen voor niveau 3).

Psychische geschiktheid:
Bij Defensie ga je in de toekomst werken onder bijzondere omstandigheden. Daar moet je tegen kunnen zowel lichamelijk als mentaal.

 • Je gedrag tijdens de fysieke testen wordt in het intakegesprek besproken, je bent opleidbaar.

De testdag bestaat uit:

 • Defensie conditieproef
 • Terreinwerk (bootcamp)
 • Intakegesprek en geven van kleine presentatie

Medische keuring vindt plaats na bericht van plaatsing. Studenten krijgen binnen uiterlijk 3 weken bericht over de uitslag (streven is 2 weken).