Beschrijving

Het beroepsprofiel 'commerciële rol' is een generieke term, verwijzend naar een functie waarbij de focus ligt op de verkoop, bedrijfsontwikkeling, marketing en/of producteigendom. De exacte nadruk op een van deze pijlers verschilt per functie. Professionals met dit beroepsprofiel kunnen indien de organisatie een bepaald product of dienst aanbiedt, aan de slag binnen zowel de private als de publieke sector. Zij moeten daarbij hun taken afstemmen met andere afdelingen binnen de organisatie.

 

Dit functieprofiel is veelomvattend. Enkele algemene competenties waarover men moet beschikken zijn: uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, inzicht in het aangeboden product of de dienst van de organisatie, en organisatorische vaardigheden waaronder timemanagement en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken.

 

Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties. Dit profiel is vrij breed omdat er een beperkt aantal vacatures zijn die gespecificeerd zijn tot het veiligheidsdomein.

 

Disclaimer: Dit is geen dominant beroepsprofiel binnen het security domein. Wij zijn voorzichtig met het kenmerken van dit beroepsprofiel omdat het een ongelijke samenvoeging betreft. In dit beroepsprofiel is veel onderscheid waarneembaar binnen de takenpakketten van de verschillende beroepen. Dit beroepsprofiel is ontwikkeld om de ‘commerciële’ functies die we observeren op Security Talent te kunnen clusteren. De inhoud van dit beroepsprofiel is niet statisch maar dynamisch en onderhevig aan veranderingen en suggesties.   

 

Functieomschrijving  

Binnen dit functieprofiel is men hoofdzakelijk verantwoordelijk voor een specifiek product of dienst binnen een bedrijf, kennis- of overheidsinstelling. Hiervoor werkt diegene samen met de andere afdelingen binnen de organisatie. De professional stemt het specifieke product of dienst af op de wensen van de markt (cliënten/gebruikers) of van het management. Er is een variëteit aan beroepen dat hieraan gekoppeld kan worden. Tussen deze beroepen zijn er dan ook verschillen betreft de benodigde kwaliteiten, vaardigheden en de inhoud van het takenpakket. De generieke taak is dat men zich bezighoudt met het product of dienst en de waarde daarvan voor externen of interne afnemers. Binnen het beroepsprofiel variëren de beroepen op de volgende aspecten:  

 • Mate van contact met de cliënt/opdrachtgever(management)   
 • Mate van aandacht voor technologie  
 • Mate van focus voor producteigenaarschap, analyse van potentiele markten of de verkoopprocessen  
 • Mate van aandacht voor het financiële aspect   
 • Mate van aandacht voor het juridische aspect  
 • Lange termijn versus korte termijnperspectief  
 • Mate van aandacht voor de marktpositie en de andere partijen in de markt   
 • Mate van aandacht voor politiek-bestuurlijke sensitiviteit in relatie tot het product 

Binnen dit beroepsprofiel bepaalt het type organisatie, de exacte rol en ontwikkelingsfase van het product of de dienst waar men mee werkt de invulling van het takenpakket en verantwoordelijkheden.   

  

Competenties  

 • Plannen en organiseren 
 • Samenwerken  
 • Coördineren  
 • Flexibiliteit  
 • Accuratesse  
 • Communicatief  
 • Overtuigend 
 • Zelfontwikkeling  
 • Doortastend  
 • Analytisch 
 • Rapporteren 

  

Eisen  

Een MBO, HBO of WO-opleiding op het gebied van accountancy, bedrijfskunde, marketing, International Business, Trade management, etc zijn veel voorkomende vereisten. Er is niet één specifieke opleiding die je voorbereidt op een carrière binnen dit beroepsprofiel.   

   

Professionele ontwikkeling  

Als professional binnen dit beroepsprofiel kan je je specialiseren in een bepaalde sector en/of vakgebied en doorgroeien naar leidinggevende of meer verantwoordelijke functies. Er is niet een specifieke vacature aan gekoppeld. Mogelijke beroepen variëren van business analist, regisseur informatiebeveiliging tot sales accountant. Het is belangrijk om te benadrukken dat functies binnen dit beroepsprofiel ook in de publieke sector kunnen zijn.   

   

Bronverwijzingen  

Bijpassende vacatures en stages voor Commerciële rol

Bijpassende opleidingen voor Commerciële rol