Zoekwoorden:
Education Market, consultancy, Urban Security
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Enschede
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Start datum:
01/09/2021
Studielast:
6720 uur
Duur:
4 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Wat doen we met de leegstand van winkels en hoe houden we de binnenstad bereikbaar, het verkeer in toom en de lucht schoon? Dit zijn enkele vraagstukken die behandeld worden tijdens de vierjarige hbo-studieroute Stedenbouwkundig Ontwerpen van Saxion in Deventer.


De studieroute Stedenbouwkundig Ontwerpen
De snel veranderende samenleving vergt voortdurend nieuwe oplossingen op het gebied van leven, wonen en werken. Bij de studieroute Stedenbouwkundig Ontwerpen leer je hoe je de veranderende ruimte om ons heen kunt ontwerpen. Je hebt oog voor schoonheid en kwaliteit van de ruimte en maakt creatieve stedenbouwkundige ontwerpen en plannen. Daarbij hou je rekening met wensen en belangen van diverse partijen én de (on)mogelijkheden van de ruimte. Al vanaf het tweede jaar ga je praktisch aan de slag: bij het Saxion stadsLAB werk je aan onderzoeksprojecten van bedrijven en instellingen.


Wat leer je?
Bij Stedenbouwkundig Ontwerpen leer je in beeld te brengen wat je met ruimte kunt doen, hoe je dit kunt doen en wat de gevolgen zijn voor uitvoerders en gebruikers. Je bedenkt diverse oplossingen en werkt je ideeën uit in een conceptontwerp. Je doet gebieds- en beleidskennis op over ruimtelijk relevante terreinen zoals economie, cultuur en duurzaamheid en volgt vakken als stadssociologie, recht en stadsgeografie. Daarnaast verdiep je je in maquettebouw, architectuur en tekenen op papier en digitaal. Deze studierichting leidt je op tot een stedenbouwkundig professional, die conceptueel denkt en praktisch uitvoering geeft aan plannen.


Oriënteren in het eerste jaar
De studieroute Stedenbouwkundig Ontwerpen maakt samen met Klimaat en Management en Ruimtelijke Ordening en Planologie deel uit van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. In het eerste jaar ga je samen met studenten van Bestuurskunde, Klimaat en Management en Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de slag, waardoor je breed leert te kijken en nieuwe oplossingen bedenkt voor ruimtelijke en bestuurlijke vraagstukken.


Het eerste jaar is een oriëntatiejaar, waarna je zelf je vervolgroute kiest. Je schrijft je bij Studielink in voor Stedenbouwkundig Ontwerpen, als studieroute binnen de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze keuze wordt op het einde van het eerste jaar pas definitief (je kunt dan nog overstappen naar de studieroute Klimaat en Management of Ruimtelijke Ordening en Planologie).


Stedenbouwkundig Ontwerpen in cijfers
Startmoment: september
Theorie: 55%
Praktijk en groepsopdrachten: 40%
Studieloopbaanbegeleiding: 5%


Als stedenbouwkundig ontwerper heb je oog voor schoonheid en kwaliteit van de omgeving en draag je bij aan de ontwikkeling van stad en samenleving.


Beroepen voor stedenbouwkundige ontwerpers
Je maakt innovatieve ontwerpen die bijdragen aan een vitale stedelijke samenleving, waarbij wensen van opdrachtgevers en bewoners zijn meegenomen. Met gebruik van eigen stijl vertaal je jouw ideeën naar toekomstbestendige oplossingen. Door deze oplossingen visueel te maken, maak je duidelijk hoe de omgeving er ruimtelijk uitziet na de realisatie. Een goed stedenbouwkundig ontwerp bevat diverse omgevingselementen waarvoor kennis van bijvoorbeeld de openbare ruimte, (landschaps)architectuur, verkeer en water noodzakelijk is.


Na de studie Stedenbouwkundig Ontwerpen kun je bijvoorbeeld aan de slag gaan als:
- projectontwikkelaar stedenbouw bij een ingenieursbureau;
- adviseur stedelijke ontwikkeling bij een gemeente;
- of als stedenbouwkundig ontwerper bij een architectenbureau.


Bij welke bedrijven kun je werken?
Je werkt als stedenbouwkundig ontwerper bij bijvoorbeeld stedenbouwkundige bureaus, architecten-, advies- of ingenieursbureaus of gemeenten. Nederland is hét land waar ontwerpers vandaan worden gehaald om mee te denken over het inrichten van ruimtes, steden en landschappen.

Doorstuderen na Stedenbouwkundig Ontwerpen?
Wil je doorstuderen na de hbo-studieroute Stedenbouwkundig Ontwerpen? Het is mogelijk om door te stromen naar aansluitende wo-vervolgopleidingen (van onder andere Universiteit Twente).

 

NVAO accreditatie

Dit programma is officieel erkend en geaccrediteerd bij de Accreditatie Organisatie van Nederland en Vlaanderen (NVAO).