Zoekwoorden:
Cyber, Security, Security Professionals, Education Market, ICT
Edu type:
Cursus of training
Locatie:
3447gv, Online
Opleiding:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start datum:
09/12/2024
Studielast:
15 uur
Duur:
3 dagen
Meer informatie

Beschrijving:

Informatiebeveiliging rust op drie pijlers: mensen, processen en technologie. Geen van die drie kan zonder de rest. Maar voor mensen met een niet-technische achtergrond kan juist de technische pijler knap lastig zijn. De IT-wereld maakt gebruik van haar eigen specifieke hulpmiddelen en het bijbehorende jargon en deze taal goed snappen helpt in je rol als informatiebeveiliger.

 

Met deze cursus maakt u in twee dagen op een laagdrempelige wijze kennis met de belangrijkste technische hulpmiddelen die de informatiebeveiliger tot zijn beschikking heeft. Er wordt verteld wat er allemaal in de gereedschapskist zit en wat ieder hulpmiddel doet (de concepten worden uitgelegd), zonder dat u daarbij overspoeld wordt met allerlei details over de precieze technische werking.

 

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor functionarissen die een beperkte technische achtergrond hebben, maar in hun werk wel met technici in gesprek dienen te kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan:

 

 • Aankomend informatiebeveiligers
 • IT Risk functionarissen
 • IT Governance functionarissen
 • Auditors wiens werkveld ook IT omvat of gaat omvatten
 • Lijnmanagers
 • Service Management functionarissen
 • Helpdesk medewerkers

Voorkennis

Tijdens de IT-Security Foundation cursus wordt de basis van IT-security behandeld. Het is aan te bevelen dat u in grote lijnen bekend bent met een aantal basisbegrippen uit de IT, zoals bijvoorbeeld IP-adres of netwerk. Verder is er geen voorkennis nodig om aan deze cursus op foundation level niveau deel te kunnen nemen. Het niveau van deze cursus is MBO+.

 

Cursusmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal van SECO-Institute via onze portal. Het cursusmateriaal is Engelstalig en de voertaal tijdens de cursus is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal, ontvangt u deze op de eerste lesdag.

 

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute officiële cursusmateriaal
 • Een gratis aan te vragen “S-ITSF” digitale badge bij SECO-Institute wanneer u slaagt voor het examen
 • Een heerlijke lunch, indien klassikaal
 • Het SECO-Institute online IT-Security Foundation examen

 

Topics in this course

 

Systems

 • Major Hardware Components
 • CPU and CPU security
 • Storage
 • RAID for reliability of Storage
 • Peripherals

 

Operating Systems

 • Primary task
 • Major components
 • Running processes
 • Process-, Memory- and Device Manager
 • File systems

 

Modes of cooperation

 • Centralised and decentralised computing
 • Virtualisation
 • Cloud computing, governance and security

 

Software

 

Types of software

 • Drivers
 • Operating Systems
 • Applications
 • Databases

 

Sources of vulnerabilities

 • Input validation
 • Data processing (pitfalls)
 • External dependencies (pitfalls)
 • Control mechanisms
 • Installation & configuration

 

Databases

 • Structure (field, record, table, key, data dictionary)
 • Database security and vulnerability
 • Mitigation

 

Networks

 

Networking devices

 • Direct link
 • HUB
 • Switch
 • Gateway
 • Router
 • Firewall

 

Network connections

 • Wired and wireless networks
 • Wi-Fi Security
 • Network models
 • OSI model
 • Encapsulation
 • TCP/IP model
 • Network addressing IP address
 • IPv4, IPv6, private addresses
 • Network architecture Topology
 • LAN, VLAN
 • Compartmentalization
 • Network security

 

Cryptography

 

Fundamentals of cryptography

 • Encryption
 • Decryption
 • Cipher
 • Plaintext and ciphertext
 • Key, keyspace, cryptanalysis, end-to-end encryption
 • Kerckhoff’s principle, one-time pad, one-way hash functions, salting, public key encryption

 

Public Key Infrastructure

 • X.509 certificates
 • Certificate Authority (CA)
 • Registration Authority (RA)
 • Validation Authority (VA)

 

Important cryptographic networking protocols and applications

 • Kerberos
 • TLS
 • Ipsec
 • Tor
 • Virtual Private Networking (VPN)
 • Remote access (ssh, scp, sftp, rsync)
 • Protection of data in situ (PGP, Bitlocker, Vera Crypt)
 • Password vaults (KeePass, LastPass)
 • Cryptocurrency
 • Steganography

 

(Ab-)use cases

 

Three Fundamental principles

 • Sun Tzu
 • Bad things will happen
 • Best practice ‘defense indepth’

 

Know your enemy

 • Classical categorisation (black-, grey- & whitehats, script kiddies, hacktivists)
 • Suggestion for a more practical categorization
 • Disclosure models
 • Hacking as a process
 • Tools of the trade

Know yourself

 • Properties of security (confidentiality, integrity, availability)
 • Defence in-depth
 • IT-Security administration as a process
 • Risk management
 • Threat modelling (e.g. STRIDE model)
 • Effective mitigating measures
 • Documentation, timely action, tools of the trade

 

Practise exam

 

Examen & Certificering

De cursus IT-Security Foundation is het eerste niveau van het SECO-Institute Cyber Security & Governance Certification program en is de voorloper van de cursus IT-Security Practitioner.

 

Het SECO-Institute examen wordt extern afgenomen door SECO-Institute en bestaat uit multiple choice vragen. Het examen zit inbegrepen bij de cursus. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “IT-Security Foundation” en kunt u uw digitale S-ITSF badge aanvragen bij SECO-Institute.

 

Mocht het examen inbegrepen zitten bij de cursus, dan kunt u een mail sturen naar info@securityacademy.nl voor een vouchercode. Deze code kunt u gebruiken om via het SECO-Institute kosteloos examen te doen.

 

Exameninformatie

 • Taal examen: Engels
 • Type examen: online-examen (u dient dit examen zelf te reserveren)
 • Type vragen: 40 meerkeuzevragen
 • Examentijd: 60 minuten