Zoekwoorden:
Tax Law, Finance
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Rotterdam
Opleiding:
Master (EQF 7)
Start datum:
01/09/2022
Studielast:
1680 uur
Duur:
1 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Durf jij over de grenzen van het eigen vakgebied te kijken en heb je altijd al interesse gehad in de wereld van het financieel toezichtrecht? Dan is de master Financieel recht zeker iets voor jou!

 

De financiële wereld wordt steeds juridischer. In de wereld van beursintroducties, financiering, financieel toezicht en corporate governance geldt een groot aantal wetten en regels. Kennis daarvan en van de werking van de financiële markten betekent concurrentievoordeel.

 

De master Financieel recht is een opleiding voor breed georiënteerde academici met een neus voor haute finance. Jouw brede kennis van het financieel recht maakt jou tot een specialist die onmisbaar is voor partijen binnen de financiële sector. In deze master verdiep je je financieel-juridische kennis en werk je aan academische vaardigheden gericht op de financiële wereld.

 

 

Wat gaat het programma mij bieden?

- Je verkrijgt diepgaande kennis van en inzicht in de Nederlandse, Europese en internationale dimensies van het financiële toezichtrecht;
- Je leert het financiële toezichtrecht in de context van verschillende disciplines (zoals financiële economie, gedragseconomie, ethiek en psychologie) te benaderen en te bestuderen;
- Je leert op heldere wijze mondeling en schriftelijk de resultaten van multidisciplinair financieelrechtelijk wetenschappelijk onderzoek te presenteren, met inbegrip van de methodologische uitgangspunten;
- Je zal in staat zijn je snel in te werken in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de regulering van en toezicht op financiële markten;
- Je verwerft een zelfstandige en kritische houding met oog voor de positie van financiële markten en de actoren daarop in relatie tot economie en samenleving.

 

 

Carrièremogelijkheden

De opleiding Financieel recht biedt een uitstekende multidisciplinaire basis om in de financieel-juridische wereld te werken en de carrière met een kennisvoorsprong te starten. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende functies bij toezichthouders, financiële instellingen, (semi-)overheidsinstanties, in de advocatuur en in het bedrijfsleven, zowel in Nederland als in het buitenland.


Bij succesvolle afronding van de master, wordt de LL.M.-titel toegekend. Voor afgestudeerden die een vooropleiding bachelor Rechtsgeleerdheid op wo-niveau of een hbo-opleiding recht in combinatie met de Pre-master Financieel recht hebben behaald, heeft de titel ook civiel effect en is een carrière in de advocatuur of bij de rechterlijke macht mogelijk.
Bekijk hieronder waar onze almuni zoal terecht zijn gekomen!