Beschrijving

Een Operations Research Analyst is iemand die zijn kwantitatieve redeneringsvermogen en kritisch denkvermogen gebruikt om complexe problemen op te lossen door het aanbieden van adequate oplossingen. De vraagstukken die zij tegenkomen betreffen meestal het inrichten van systemen om op de meest effectieve manier te werken of om uit te vinden hoe schaarse menselijke hulpbronnen, geld, apparatuur of faciliteiten kunnen worden ingezet.

 

Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.

 

Functieomschrijving

Een bedrijf kan een Operations Research Analyst inhuren om hun bedrijfsprocessen te verbeteren door kosteneffectiviteit, arbeidsvereisten, productdistributie en andere factoren die betrokken zijn bij hun dagelijkse activiteiten te onderzoeken.

 

Operations Research Analisten zijn probleemoplossers op hoog niveau die geavanceerde technieken gebruiken, zoals big data mining, optimalisatie, statistische analyse en wiskundige modellering, om oplossingen te bedenken die bedrijven en organisaties helpen efficiënter en meer kosteneffectief te opereren. De problemen die ze aanpakken, houden meestal in dat ze systemen ontwerpen om op de meest effectieve manier te werken of om uit te zoeken hoe schaarse personele middelen, geld, apparatuur of faciliteiten kunnen worden toegewezen. Bedrijven proberen de meeste waarde te halen uit hun investeringen in data- en analyseplatforms en hebben de juiste persoon nodig om het van onbewerkte gegevens naar een intelligent bedrijfsmiddel te brengen.  

 

Competenties

- Analytische vaardigheden.

- Communicatievaardigheden.

- Kritisch denken.

- Interpersoonlijke vaardigheden.

- Wiskundige vaardigheden.

- Probleemoplossend vermogen.

- Schrijfvaardigheden.

 

Eisen

Veel beginnende functies zijn beschikbaar voor professionals met een bachelorsdiploma. Sommige werkgevers geven er echter de voorkeur aan kandidaten aan te nemen met een masterdiploma. Hoewel verscheidene scholen bachelor- en geavanceerde opleidingen aanbieden voor operationeel onderzoek, hebben sommige analisten diploma's op andere technische of kwantitatieve gebieden, zoals techniek, informatica, analyse of wiskunde.  

 

Professionele ontwikkeling

Omdat operaties onderzoek is gebaseerd op kwantitatieve analyse, studenten hebben uitgebreide cursussen in de wiskunde. Cursussen omvatten statistieken, calculus en lineaire algebra. Cursussen in de informatica zijn belangrijk omdat analisten vertrouwen op geavanceerde statistische en databasesoftware om gegevens te analyseren en te modelleren. Cursussen in andere gebieden, zoals techniek, economie en politieke wetenschappen, zijn nuttig omdat operationeel onderzoek een multidisciplinair veld is met een grote verscheidenheid aan toepassingen.

 

Bronverwijzingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijpassende opleidingen voor Operations Research Analyst