Beschrijving

De security manager analyseert risico's en bedreigingen vanuit een bedrijfsperspectief, adviseert en beslist over passende investeringen in beveiliging. De security manager adviseert vooral op strategisch niveau. Hij heeft up-to-date kennis rondom methodologieën en methoden voor het analyseren van dreigingen en risico's. Het volgen van een opleiding Integrale Veiligheidskunde of Hogere Veiligheidskunde is hierbij aan te bevelen.

 

Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.

 

Functieomschrijving

De securitymanager is een hoogopgeleide professional op het gebied van beveiliging/security. De securitymanager analyseert vanuit bedrijfsmatig perspectief risico’s en bedreigingen en adviseert en beslist over passende investeringen in security. Deze professional adviseert vooral op strategisch niveau. Hij beschikt over actuele kennis van methodieken en technieken om dreigingen en risico’s te analyseren. Hij is creatief in het bedenken van oplossingen en weet binnen welke juridische (compliance) en bedrijfsmatige kaders deze oplossingen moeten passen. Hij beschikt ook over relevante praktijkervaring en kennis van het veld. Van deze professionals wordt bovendien verwacht dat hij in staat is om veiligheidsnetwerken te onderhouden en een informatiepositie op te bouwen.

 

Competenties, kennis en vaardigheden

  • De securitymanager is in staat op systematische wijze interne en externe dreigingen en risico’s te analyseren binnen de bedrijfsprocessen en de ICT-Infrastructuur van de sectoren van de vitale infrastructuur.
  • De securitymanager is in staat risicoanalyses te vertalen naar plannen of beleid om te komen tot (een pakket van) passende securitymaatregelen.
  • De securitymanager kan zorgdragen voor de effectieve inzet van mensen enmiddelen bij de implementatie van securitymaatregelen en beveiligingsplannen.
  • De securitymanager kan zorgdragen voor de effectieve inzet van IT als beveiligingsinstrument bij de implementatie van securitymaatregelen en beveiligingsplannen.

Eisen

Afgeronde hbo-opleiding Integrale Veiligheidskunde of Hogere Veiligheidskunde. 

 

Professionele ontwikkeling

Als security manager kun je doorgroeien tot CISO, door ervaring die je opdoet in je werkveld. Ook kun je verschillende interne cursussen volgen waardoor je je kan verdiepen in verschillende werkvelden zoals ISO en CISO. 

 

Bronverwijzingen