Zoekwoorden:
Cyber Security, Cyber crisis management
Edu type:
Cursus of training
Locatie:
Delft
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6), Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7), MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start datum:
unknown
Studielast:
3360 uur
Duur:
1 dag
Meer informatie

Beschrijving:

Volg de ééndaagse training die u de do’s and don’ts leert bij een digitale crisis.

 

Deze training is een unieke samenwerking tussen de crisismanagementexperts van Berenschot en de cybersecurityexperts van Fox-IT.

De meest gevoelige informatie van uw organisatie ligt opgeslagen in digitale systemen. Uitval van deze systemen kan dan ook grote gevolgen hebben voor de continuïteit van uw organisatie. Dus wilt u er alles aan doen om cybercrime te voorkomen en ervoor zorgen dat uw organisatie weet hoe te handelen, mocht zich toch een cyberincident voordoen.

 

Tijdens de eendaagse training ‘Cyber Crisis Management’ maakt u kennis met de technische aspecten van een cybercrisis en leert u algemene crisismanagementvaardigheden. In samenwerking met onze partner Berenschot krijgt u beide aspecten vakkundig en vanuit eigen ervaring toegelicht. Bijvoorbeeld hoe  u tot de juiste besluitvorming komt tijdens een cybercrisis, wie daarvoor aan tafel moeten zitten en welke valkuilen u dient te vermijden. Verder krijgt u aan de hand van praktijkvoorbeelden inzicht in de do’s en don’ts bij een digitale crisis en in het crisisresponsproces. Zo is uw crisisteam beter in staat snel en vakkundig te schakelen tijdens een cybercrisis!

 

Onderwerpen

Het programma bestaat uit twee hoofdonderdelen: cybersecurity en crisismanagement. Daarbij krijgt u uitleg over de belangrijkste begrippen en oefent u een crisisoverleg aan de hand van een simulatie.

 

Cybersecurity

 • Basisbegrippen cybersecurity en awareness.
 • De kill chain en het dreigingslandschap.
 • Het crisisresponsproces.

Crisismanagement

 • Crisisbesluitvormingssystematiek (BOB).
 • Rollen en taken binnen een crisisteam.
 • Simulatie crisisoverleg.

Na deze training

 • kent u de belangrijkste terminologie in cybercrime
 • kent u de ‘kill chain’ en hoe deze is opgebouwd
 • kent u de verschillende en meest actuele soorten cybercrime
 • weet u welke vijandige actoren er zijn, met de bijbehorende motieven
 • weet u in hoeverre deze dreigingen op uw eigen organisatie van toepassing zijn
 • kent u de kenmerken van een crisis
 • weet u hoe u uw organisatie optimaal kunt voorbereiden op een crisis
 • weet u hoe u prioriteiten moet bepalen tijdens een crisis
 • kent de BOB-systematiek en weet u hoe u deze toepast in een crisisoverleg
 • begrijpt u welke rollen een crisisteam heeft en hoe deze zich tot elkaar verhouden
 • weet u hoe het voelt om aan een crisisoverleg deel te nemen
 • kent u het belang van structuur en rolvastheid in een crisisoverleg.

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is bedoeld voor managementleden en IT’ers die hun kennis van cybersecurity en crisisbesluitvorming willen vergroten.

 

Vereiste voorkennis

Er is geen speciale voorkennis vereist.