Beschrijving

De belangrijkste taak binnen dit beroepsprofiel is het uitvoeren van onderzoek in een specifiek onderzoeksgebied en/of het verlenen van ondersteuning bij onderzoek. Onderzoekers kunnen tijdelijk worden ingehuurd voor bepaalde projecten of ze kunnen fulltime in dienst zijn van organisaties die lopende onderzoeksactiviteiten nodig hebben. Zij werken zelfstandig of in projectteams die onderzoek opzetten, gegevens verzamelen en interpreteren, en bevindingen rapporteren. Dit beroepsprofiel kan niet worden gekoppeld aan een specifieke opleiding. Een opleiding op beroepsniveau (onderzoeksassistent / laborant), Bachelor of Master (toegepast onderzoek) aan de Universiteit van Toegepaste Wetenschappen of Research/Technical University Bachelor of Master (wetenschappelijk/fundamenteel onderzoek) bereidt je voor op een carrière in dit vakgebied. Voor bepaalde onderzoeksfuncties heb je een doctoraat nodig (doctoraat). De algemene competenties waarover onderzoekers moeten beschikken zijn: zelfsturend met plannings- en onderzoeksvaardigheden, uitermate detailgeoriënteerd en zeer goed kunnen organiseren met het vermogen om goed te kunnen communiceren in zowel schrift als spraak. Het type organisatie of projecten waarvoor een onderzoeker werkt zijn in hoge mate bepalend voor zijn taken en verantwoordelijkheden.

  

Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.

  
Disclaimer: Dit is geen dominant beroepsprofiel binnen het security domein. Wij zijn voorzichtig met het kenmerken van dit beroepsprofiel omdat het een ongelijke samenvoeging betreft. In dit beroepsprofiel is veel onderscheid waarneembaar binnen de takenpakketten van de verschillende beroepen. Dit beroepsprofiel is ontwikkeld om de onderzoeks(ondersteunende) functies die we observeren op Security Talent te kunnen clusteren. De inhoud van dit beroepsprofiel is niet statisch maar dynamisch en onderhevig aan veranderingen en suggesties.   

  

Functieomschrijving  

De hoofdtaak binnen dit beroepsprofiel is het uitvoeren van en verantwoordelijk zijn voor (deel-)onderzoeken en/of het ondersteunen van onderzoeken. Een groot aantal beroepen kan worden gekoppeld aan dit beroepsprofiel. Vier generieke taken zijn (de nadruk hierbinnen kan verschillen): 

 

1. Het opzetten van onderzoek  

In deze fase wordt het onderzoek ontworpen. Een probleemanalyse (en literatuurstudie) wordt uitgevoerd, de onderzoeksvraag en bijhorende hypotheses worden geformuleerd en een methodologische aanpak gepresenteerd.   

 

2. Het uitvoeren van onderzoek  

Door het gebruik van verschillende onderzoek methodologieën en bronnen verkrijgen onderzoekers actuele en relevante data. De inhoud van het werk kan verschillen van bijvoorbeeld het creëren en uitvoeren van experimenten, het afnemen van interviews tot het identificeren van trends en ontwikkelingen. Onderzoek vindt plaats bij onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen, publieke organisaties, bedrijven of bij laboratoria.  

 

3. Interpreteren van data  

Zodra een onderzoeker de benodigde data heeft gevonden dient diegene de data te analyseren en te interpreteren. Doorgaans wordt hierbij gekeken hoe de data zich verhoudt tot de theorie. Hierbij dienen hoofd- en bijzaken gescheiden te blijven en moet kritisch worden gekeken wat op basis van de data kan worden geconcludeerd. 

  

4. Het rapporteren van de onderzoeksresultaten  

De wijze waarop de onderzoeker de onderzoeksresultaten presenteert kan variëren van een wetenschappelijk tijdschrift tot een presentatie of een rapport. Hierbij wordt vaak ingegaan op de beperkingen van het onderzoek en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.   

  

Competenties  

  • Plannen en organiseren  
  • Flexibiliteit  
  • Afbakenen van het probleem en het onderzoek  
  • Probleemoplossend vermogen  
  • Accuratesse  
  • Communicatief  
  • Zelfontwikkeling  
  • Analytisch  
  • Rapporteren  

 

Eisen  

Een afgeronde MBO (onderzoeksassistenten en laboranten),HBO (toegepast onderzoek) of WO-opleiding (wetenschappelijk/fundamenteel onderzoek). Er is niet één specifieke opleiding die je voorbereidt op een carrière als onderzoeker. Voor sommige onderzoeksfuncties dien je te zijn gepromoveerd.   

   

Professionele ontwikkeling  

Binnen dit beroepsprofiel kan je je specialiseren in een bepaalde sector en/of vakgebied en doorgroeien tot Hoogleraar of toponderzoeker. Een mogelijk beroep varieert van Universitair Hoofd Docent, onderzoeker binnen een bedrijf of overheidsinstelling, tot onderzoeker binnen een onderzoeksinstelling of laborant.   

   

 

Bronverwijzingen  

Bijpassende vacatures en stages voor Onderzoeker

Bijpassende opleidingen voor Onderzoeker