Beschrijving

In het kader van een specifiek beveiligingsopdracht zorgt een beveiliger voornamelijk voor de beveiliging van objecten of panden. Dit wordt gedaan in het kader van een specifieke beveiligingsopdracht. Onverstoorbaarheid en het snel kunnen nemen van beslissingen zijn de belangrijkste kwaliteiten voor een beveiliger. Om beveiliger te worden is een formele opleiding en vergunning nodig. Een beveiliger kan dan zowel in de publieke als in de private sector aan de slag gaan als privé- en beroepsbeoefenaar.

 

Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.

 

Functieomschrijving

De beveiliger voert het werk in een uitvoerende rol uit. Hij werkt vaak alleen en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werk. Hij schakelt anderen in als hij hulp nodig heeft of als de situatie daarom vraagt. Het uniform wekt bij derden bepaalde verwachtingen die de beveiliger moet waarmaken.

 

Competenties, kennis en vaardigheden

  • De beveiliger neemt snel een beslissing waarbij hij rekening houdt met risico’s die een rol spelen bij het weigeren of juist toelaten van een persoon of voorwerp. Bij het nemen van de beslissing toont hij uiterlijk geen twijfel.
  • De beveiliger schakelt de hulp van anderen in als maatregelen moeten worden getroffen die hij niet zelf kan uitvoeren, als hij zijn post niet mag verlaten of als hij zelf niet over de deskundigheid of bevoegdheid beschikt om de maatregel te nemen.
  • De beveiliger blijft kalm en onverstoorbaar ook als bezoekers weerstand bieden.

 

Eisen

Beveiligers die werken bij een beveiligingsorganisatie die valt onder de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR) moeten voldoen aan de opleidingseisen die de Minister van Justitie op basis van voormelde wet heeft opgesteld. Vereist is het diploma Beveiliger afgegeven door de Stichting Vak examens Particuliere Beveiligingsorganisaties, conform art. 5 Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (RPBR). Dit is het diploma Beveiliger uit dit kwalificatiedossier. 

 

Professionele ontwikkeling

Doorgroeimogelijkheden van Beveiliger zijn heel divers. Zo kun je je eigen onderneming starten waar je eigen beveiligers in dienst hebt en deze verhuurd aan consumenten. Ook kun je binnen een beveiligingsbedrijf groeien door promotie te krijgen waardoor er meer een leidinggevende rol naar boven komt. 

 

Professionele ontwikkeling

Doorgroeimogelijkheden van Beveiliger zijn heel divers. Zo kun je je eigen onderneming starten waar je eigen beveiligers in dienst hebt en deze verhuurd aan consumenten. Ook kun je binnen een beveiligingsbedrijf groeien door promotie te krijgen waardoor er meer een leidinggevende rol naar boven komt. 

 

Bronverwijzingen

Bijpassende opleidingen voor Beveiliger