Zoekwoorden:
Security, Security Professionals, Education Market, Security Domain, Urban Security
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Middelburg
Opleiding:
MBO-2/VMBO-kader/VMBO-GL/VMBO-t (EQF 2)
Start datum:
unknown
Studielast:
2520 uur
Duur:
19 maanden
Meer informatie

Beschrijving:

Als beveiliger ben je van onbesproken gedrag, blijf je altijd rustig en weet je goede grenzen te stellen als dat nodig is. Ook ben je doortastend. Zulke eigenschappen heb je nodig om de veiligheid van anderen te garanderen. De voornaamste taak van een beveiliger bestaat uit toezicht houden en controlerende taken. Je zorgt voor orde en veiligheid, je merkt afwijkingen op en treedt op in ongewenste situaties. Bijvoorbeeld op plekken waar veel mensen samenkomen, zoals in openbare gebouwen, op festivals en tijdens bijeenkomsten. Je opent en sluit gebouwen, loopt onder meer algemene, brand- en sluitrondes, overdag en ’s nachts. Meestal doe je je werk op de achtergrond maar als het nodig is, moet je niet aarzelen om in te grijpen. In gevaarlijke situaties roep je hulp in. Hierbij is het belangrijk om samen te werken. Als beveiliger kom je veel verschillende mensen tegen. Je zult naast beveiligen ook vragen van mensen beantwoorden en dienstverlenend bezig zijn.

 

Opbouw

Leerjaar 1: De opleiding Beveiliger duurt 19 maanden. Je krijgt les in beveiliging ‘gebouwen en eigendommen’, ‘werken binnen wettelijke kaders’, communicatie, sport, rekenen, Nederlands en Engels. Het is mogelijk om de opleiding versneld af te ronden, hiervoor moet je een zelfstandige houding hebben, veel inzet tonen en een gedisciplineerde werkhouding hebben. Tijdens de opleiding loop je 10 weken stage in het tweede half jaar. Na de zomervakantie start je met een blokstage.

 

Keuzedelen 2019/ 2020
Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Port safety & security
 • Pro actief beveiligen
 • Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers
 • Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit
 • Engels in de beroepscontext A2
 • Digitale vaardigheden basis
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2
 • Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2)

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen.  Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster). Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd.

 

 

Toelating

Als je toegelaten wilt worden voor deze opleiding dien je:

 • In het bezit te zijn van een vmbo-b, -k of -t diploma;
 • In het bezit te zijn van een mbo-diploma niveau1 (Entreeopleiding).

Als je stage gaat lopen wordt er door Scalda een groene pas (geldigheidsduur 1 jaar) voor jou aangevraagd. Het is daarom belangrijk dat je bij deze opleiding van onbesproken gedrag bent.

 

Scalda streeft ernaar om iedere student die zich uiterlijk op 1 april voor deze opleiding aanmeldt, in de opleiding te plaatsen. We kunnen echter vooraf niet garanderen dat ons dat in alle gevallen gaat lukken, ondermeer omdat we op dit moment nog niet weten hoeveel stageplaatsen er beschikbaar zullen zijn.  Mocht het aantal aanmeldingen groter zijn dan het aantal beschikbare opleidingsplaatsen, dan ontstaat er een wachtlijst. De datum en het tijdstip van jouw aanmelding bepalen jouw plaats op de (wacht)lijst voor deze opleiding.

 

 

Kerncompetenties
Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding zijn:

 • assertiviteit
 • contactuele vaardigheden
 • omgaan met kritiek
 • overtuigingskracht
 • representatief.

Na de opleiding

Een belangrijk voordeel van deze opleiding is dat je al na één of anderhalf jaar je vakdiploma kunt halen. Je kunt daarmee aan de slag als bijvoorbeeld winkelsurveillant, objectbeveiliger, beveiliger bij evenementen of mobiele surveillant.