Zoekwoorden:
Security, Security Professionals, Education Market, Security Domain, Urban Security
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Goes
Opleiding:
MBO-2/VMBO-kader/VMBO-GL/VMBO-t (EQF 2), MBO-3 (EQF 3)
Start datum:
01/09/2024
Studielast:
2520 uur
Duur:
18 maanden
Meer informatie

Beschrijving:

De voornaamste taak van een beveiliger is toezicht én controle houden. Je zorgt voor orde en veiligheid, merkt afwijkingen op en treedt op in ongewenste situaties. Bijvoorbeeld op plekken waar veel mensen samenkomen, zoals in grote bedrijven, op festivals en tijdens bijeenkomsten. Je opent en sluit gebouwen, loopt onder meer algemene, brand- en sluitrondes, overdag en ’s nachts. Meestal doe je je werk op de achtergrond, maar als het nodig is aarzel je niet om in te grijpen. In gevaarlijke situaties roep je hulp in. Hierbij is het belangrijk om samen te werken. Als beveiliger kom je veel verschillende mensen tegen. Je zult naast beveiligen ook vragen van mensen beantwoorden en dienstverlenend bezig zijn.  

 

Als beveiliger ben je van onbesproken gedrag, blijf je altijd rustig en weet je grenzen te stellen als dat nodig is. Ook ben je doortastend. Zulke eigenschappen heb je nodig om de veiligheid van anderen te garanderen. 

 

Bij de niveau 3-opleiding opereer je als meewerkend voorman bij de uitvoering van de beveiligingstaken. Je coördineert situationeel de uitvoering van de preventieve, repressieve, serviceverlenende en faciliterende taken van collega-beveiligers. Je stelt instructies op en adviseert over beveiligingsmaatregelen.  

 

Opbouw

Leerjaar 1

Je krijgt les in beveiliging. Tijdens de opleiding loop je tien weken stage in het tweede half jaar. Na de zomervakantie start je met een stage ‘week op, week af’. Het is mogelijk om de opleiding versneld af te ronden, hiervoor moet je een zelfstandige houding hebben, veel inzet tonen en een gedisciplineerde werkhouding hebben.  

 

Welke vakken krijg je?

 • Veiligheid en beveiligen basis 

 • Wet-en regelgeving basis 

 • Doelmatig handelen basis (praktijk) 

 • Sport 

 • Rekenen 

 • Nederlands 

 • Engels 

Keuzedelen

Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden: 

 • Port safety & security  

 • Proactief beveiligen  

 • Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit  

 • Engels in de beroepscontext A2  

 • Digitale vaardigheden basis  

 • Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken  

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen.  Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster). Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd. 

 

Kerncompetenties

Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding zijn: 

 • assertiviteit 

 • contactuele vaardigheden 

 • omgaan met kritiek 

 • overtuigingskracht 

 • representatief