Zoekwoorden:
Education Market, Urban Security
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Doetinchem
Opleiding:
MBO-3 (EQF 3)
Start datum:
01/09/2021
Studielast:
3360 uur
Duur:
2 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Het beroep

Wildplassers, dieven en foutparkeerders krijgen geen kans als er een handhaver toezicht en veiligheid in de buurt is! Je zorgt voor orde en veiligheid op straat door te surveilleren en in te grijpen als mensen de regels overtreden. Omdat je Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) bent, mag je mensen bekeuren als dat nodig is. Naast je werk op straat werk je ook mee aan projecten, bijvoorbeeld in buurten. Ook daar zorg je voor orde of licht je bewoners voor over veiligheid.

 

Niveau 3

 

Leerweg bol

 

Duur 2 jaar

 

Onderwijstijd per jaar

Gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen)

 

Opbouw

Tijdens de opleiding combineer je theorie- en praktijklessen op school af met stages bij bijvoorbeeld de gemeente of de politie. In de opleiding wordt onder andere aandacht besteed aan het toezien op en handhaven van de orde en veiligheid in publieke ruimtes of op straat. Verder leer je op te treden in het geval van een incident en voer je dienstverlenende werkzaamheden uit. Daarnaast word je opgeleid tot buitengewoon opsporingsambtenaar en leer je omgaan met geweld. Er wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan sport en sociale vorming en je krijgt vakken als Nederlands, Engels en rekenen. Verder volg je een aantal modulen en cursussen, bijvoorbeeld over ICT-gebruik, communicatie, EHBO en het regelen van verkeer. Daarnaast werk je aan opdrachten die de werkelijkheid benaderen. Deze activiteiten vinden zowel op als buiten school plaats. Ook verzorgen mensen uit de praktijk gastlessen op school.

 

Examinering

Tijdens de opleiding doe je verschillende examens. Je doet examen in de generieke vakken (Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap). Deze worden afgenomen door het Graafschap College. Daarnaast doe je een beroepsgericht theorie- en praktijkexamen, die door de Exameninstelling Toezicht en Handhaving worden afgenomen. Voor de theoretische examens moet je naar Amersfoort. Er is op het Graafschap College een PREXIS ingericht (een praktijkexamencentrum) waardoor het praktijkexamen op school kan plaatsvinden. Het examen Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) wordt afgenomen in Zwolle, Deventer of Arnhem.

 

Hoofdleslocatie

Locatie Stoomtram

 

Sector Economie & Dienstverlening

 

 

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen.

 

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld (ter indicatie: 2019 – 2020 € 1.168,-).

 

Onderwijsbenodigdheden en/of extra activiteiten

Onderwijsbenodigdheden:
Naast lesgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Voor dit profiel geldt dat je boeken en leermiddelen moet aanschaffen. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 600,- voor de hele opleiding. Daarnaast heb je (sport)kleding en een uniform nodig. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 275,-.

 

Extra activiteiten:
Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan de extra activiteit(en), ben je verplicht een alternatief programma te volgen.

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 3 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:
Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of gelijkwaardige opleiding of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4. Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

 

Beperkte toelating

ja

 

Beperkte toelating toelichting

We willen dat onze opleidingen optimaal aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt en dat er voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn voor onze studenten. Daarom geldt voor dit profiel dat er een maximaal aantal plaatsen beschikbaar is.

Voor dit profiel geldt dat er op 1 april geloot wordt. Het kan zijn dat je al eerder wordt uitgenodigd voor een toelatingsgesprek om te beoordelen of je toelaatbaar bent.

 

Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan bij voorkeur vóór 1 maart (maar uiterlijk vóór 1 april) via de aanmeldknop op deze pagina. Je ontvangt vervolgens informatie over de intakeactiviteiten.

 

Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met één van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

 

Overige informatie

Tijdens de toelatingsbijeenkomst zal er gevraagd worden naar je antecedenten. Mochten hier problemen mee zijn is de slagingskans van de opleiding nihil. Deze opleiding is geen officiële vooropleiding voor de politie.