Beschrijving

De Digitaal rechercheur verzamelt en beoordeelt digitale sporen en beveiligt deze op apparaten zoals computers, smartphones of camera's. Door het screenen van bestanden en telefoongegevens wordt er bewijsmateriaal verzameld om criminelen mee op te sporen. De digitale rechercheur is opgeleid door en werkt binnen de politie op lokaal, regionaal of nationaal niveau.

 

Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.

 

Functieomschrijving

Als digitaal rechercheur houd je je onder andere bezig met het terugvinden, interpreteren en veiligstellen van digitale sporen op computer, smartphone, camera of navigatieapparatuur. Door middel van het screenen van bestanden, telefoondata of internetcontacten kan bewijsmateriaal verzameld of een dader getraceerd worden. De digitaal rechercheur wordt opgeleid door, en werkt voornamelijk bij, de Politie. Hier werk je dan op district, regionaal of nationaal niveau aan de opsporing van criminelen. 

 

Competenties, kennis en vaardigheden

  • Gespecialiseerd in IT met een praktijkgerichte houding
  • Motivatie om de gedigitaliseerde samenleving veiliger te maken
  • Diepgaande kennis van data, gegevensdragers en technieken

Eisen

Om digitaal rechercheur bij de Politie te worden moet je een tweedelige interne opleiding volgen aan de Politieacademie. Het eerste deel, Algemene Opsporingsbekwaamheid en Politiële Vorming, zorgt ervoor dat je bevoegdheid krijgt voor de opsporing. Tijdens het tweede deel leer je verschillende aspecten van het forensisch digitaal opsporen. Voorafgaand de opleiding doorloop je een selectieprocedure.

 

Professionele ontwikkeling

Als je in bezit bent van de juiste competenties kan je als digitaal rechercheur binnen de politie solliciteren voor een hogere functie. Als digitaal rechercheur is het ook mogelijk een eigen adviesbureau te starten.

 

Bronverwijzingen