Zoekwoorden:
Training
Edu type:
Cursus of training
Locatie:
Utrecht
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Start datum:
17/09/2024
Studielast:
40 uur
Duur:
5 dagen
Meer informatie

Beschrijving:

Dé opleiding voor de succesvolle wijk- en gebiedsmanager

Het werkveld van de wijk- en gebiedsmanager is divers en constant in ontwikkeling. Financiële investeringen worden beperkt door bezuinigingen, terwijl wijken verslechten en problemen toenemen. Het is dus van groot belang om alert te blijven en met minder financiële middelen in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. Deze opleiding leert je om jouw nieuwe taken en verantwoordelijkheden succesvol vorm te geven.

 

Centraal staat tijdens deze opleiding: Wijkontwikkeling nieuwe stijl

Wijkontwikkeling nieuwe stijl is gebaseerd op bottom-up ontwikkeling, waarbij participatie en zelfredzaamheid worden gestimuleerd en naar nieuwe investeerders wordt gezocht. Door de diversiteit van culturen, leefstijlen en inkomensniveaus in wijken én het huidige economische klimaat, is het erg belangrijk om de beperkte tijd en middelen gericht in te zetten en te kiezen voor de juiste benadering. De nieuwe stijl van wijkontwikkeling betekent ook een nieuwe vorm van samenwerking en een geheel nieuwe manier van aansturen en faciliteren. Alle reden dus om jezelf op de hoogte te brengen van deze nieuwe werkwijze.

 

Deze intensieve 5-daagse opleiding biedt:

  • Inzicht in gebiedsgericht werken binnen de pijlers fysiek, sociaal en economisch
  • Instrumenten om aan de slag te gaan met projectontwikkeling van onderaf
  • Alle benodigde kennis over het bevorderen van leefbaarheid en samenhang in wijken
  • Inzicht in de juridische grondslagen van wijkontwikkeling en de financiële aspecten
  • Inzicht in het opstellen van gebiedsvisies en toekomstscenario’s
  • Tips om participatie en zelfredzaamheid te stimuleren
  • Inzicht in de rolverdeling bij een bottom-up benadering
  • Handvatten voor het winnen van het vertrouwen van de lokale gemeenschap

Inclusief excursie naar een wijk in Rotterdam:

Tijdens deze excursie brengt je samen met jouw mede-cursisten een bezoek aan een wijk in Rotterdam. De nieuwe inzichten die je hier op doet, kun je vervolgens toepassen in jouw wijk. Op die manier pas je de opgedane kennis direct toe in de praktijk.