Keywords:
Cyber, Education Market, ICT
Edu type:
Formal education
Location:
Zwolle
Education:
MBO-3 (EQF 3)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Als medewerker beheer ICT zorg je ervoor dat de computers in een bedrijf goed werken. Je installeert hard- en software op computers en netwerken. Je lost storingen op en maakt back-ups. Collega’s komen naar de ICT beheerder toe als de printer niet meer werkt of als ze toegang tot een systeem moeten krijgen. Je luistert goed naar een probleemmelding en probeert dat zo snel mogelijk op te lossen. Je werkt veelal op een ICT-afdeling van een organisatie. 

 

 

Beroepseisen

  • je bent nauwkeurig
  • je bent zorgvuldig
  • je bent communicatief vaardig
  • je werkt geconcentreerd
  • je bent dienstverlenend
  • je bent zakelijk
  • je kan goed omgaan met vertrouwelijke informatie
  • je kan goed samenwerken
  • je bent zelfstandig
  • je kan goed plannen en organiseren
 

School en stage

De opleiding duurt drie jaar. In individuele gevallen kan een eventuele afwijkende opleidingsduur tijdens de opleiding worden vastgesteld. Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg. Bij de beroepsopleidende leerweg volg je het praktijkprogramma op school en via stages. In het eerste leerjaar ga je vijf dagen per week naar school. Vanaf het tweede leerjaar zijn stages een onderdeel van het programma. Je loopt stage bij een erkend leerbedrijf. Het is ook mogelijk om in het buitenland stage te lopen. 

Je kunt de opleiding ook volgen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL-school en werken). Hiervan is een apart informatieblad verkrijgbaar.

 

Klassikaal of individueel

Je kunt de opleiding klassikaal of individueel volgen. 

 

Klassikaal
Bij de klassikale opleiding volg je de lessen samen met je eigen klas en volgens een vast rooster. Gedurende het eerste semester volgen alle studenten van de niveau 3 en 4 opleiding ICT dezelfde theorie en praktijk. Je doet kennis en vaardigheden op die gericht zijn op het ontwerpen, beheren en ontwerpen van software, hardware, netwerken en applicaties. Na dit eerste halfjaar kun je op basis van je ervaringen een weloverwogen keuze maken uit de niveau 3 of één van de niveau 4 opleidingen. 

Let op: de klassikale leerweg heeft een beperkt aantal plaatsen voor nieuwe instroom. Toelating is alleen mo- gelijk als je aan de toelatingseisen voldoet en zolang het maximale aantal nieuwe studenten nog niet is bereikt. In- formeer bij het Studenten Succes Centrum (SSC) naar de mogelijkheden. 

 

Individueel
Bij de individuele opleiding bepaal jij in overleg met een studieloopbaanbegeleider de route van de opleiding. Je schrijft je in op workshops en lessen en werkt samen in projecten. Deze opleiding kent vier instroommomenten per jaar. Wil je weten wanneer je kunt instromen in deze opleiding of wil je een persoonlijk advies? Neem dan contact op met een loopbaanadviseur van het Studenten Succes Centrum.

De opleiding bestaat uit drie delen: het basisdeel, het algemene deel en keuzedelen. Bij al deze delen gaat het om het verkrijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstige beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen. 

 

Basisdeel
Voor de opleiding zijn kerntaken en werkprocessen vastgesteld. Hiermee leg je een brede theoretische en praktische basis om als beroepsbeoefenaar aan het werk te kunnen. De kerntaken zijn: 
- installeren en inrichten van hard- en software 
- beheer en onderhoud van hard- en software 
- ondersteunen van systeemgebruikers 

 

Je werkt aan een onderdeel tijdens contacturen (lesuren), zelfstudie uren, projecten en in praktijksituaties. Regelmatig leg je examenonderdelen af.

 

Algemeen deel 
Het algemene deel van de opleiding bevat onder andere:
- loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij) 
- Nederlands 
- rekenen 
- Engels 
- sport 

 

Keuzedelen 
Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg je informatie over welke keuzedelen deze opleiding biedt. 

 

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

 

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen. 

 

Verder leren

Je kunt doorleren in het ICT-Lyceum, afhankelijk van je belangstelling en capaciteiten. Je kunt kiezen voor Netwerkbeheerder, ICT-beheerder of Applicatie- en Mediaontwikkelaar op niveau 4. De voortgang van je studie op niveau 3 is hiervoor bepalend.

 

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.beroepeninbeeld.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar ssc@deltion.nl

 

Vragen kun je ook stellen aan de heer R. Kerssies (klassikale leerweg), rkerssies@deltion.nl of de heer H. Koopmans (individuele leerweg), hkoopmans@deltion.nl. Telefonisch kun je contact opnemen via de volgende telefoonnummers: (038) 853 3760 en (038) 853 3739.