Keywords:
ICT
Edu type:
Formal education
Location:
Multiple locations
Education:
MBO-3 (EQF 3)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Medewerker beheer ICT

Als Medewerker beheer ICT ben je een sleutelfiguur binnen de organisatie. Jij weet precies hoe je gebruikers ondersteunt, handleidingen schrijft en het netwerk en de computers onderhoudt. En gaat er toch iets kapot? Dan kun jij het repareren of vervangen.

 

Meer over de opleiding

In de beroepsopleiding Medewerker beheer ICT leer je alles over het installeren en onder houden van computers en netwerken. Ook leer je hoe je de gebruikers kunt onder steunen als ze tegen problemen aanlopen. Vervolgens rapporteer je alles en meld je het incident af in de servicedesk. Tijdens je stages breng je alles wat je geleerd hebt in de praktijk.


Bij deze opleiding loop je in het tweede leerjaar drie dagen per week stage, met een minimum van 800 uur. Daarnaast kom je tijdens je stage-periode nog twee dagen per week naar school. Je krijgt ook Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Daarnaast kun je certificaten halen. En je volgt één of meer keuzedelen. Met een keuzedeel kun je je opleiding verbreden of verdiepen en je richten op doorstroommogelijkheden. In overleg met instellingen en bedrijven uit de regio ontwikkelen we per opleiding de keuzedelen. Zo sluit je opleiding nog beter aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. De juiste keuzedelen volgen, helpt je dus na de opleiding bij het vinden van een baan. Of bij het doorstromen naar een vervolgopleiding.

 

Deze technische opleiding wordt ook aangeboden met het keuzedeel Defensie bij de VeVa (Veiligheid en

vakmanschap) op de Hoogvliet Veiligheids Academie. Het is dezelfde technische opleiding als de reguliere opleiding.

Door het volgen van het keuzedeel Defensie via de VeVa heb je een gegarandeerde stageplaats en bereid de opleiding je voor op een carrière bij Defensie.

 

Wat kan ik hiermee worden?

Als Medewerker beheer ICT installeer en onderhoud je hard- en software. Verder ondersteun je medewerkers die problemen hebben met hun computer. Om hen op weg te helpen, is het belangrijk dat je klantgericht bent en duidelijk kunt communiceren. Je werkt zelfstandig, maar samenwerken is voor jou ook geen probleem. Soms moeten verschillende werkzaamheden tegelijk gedaan worden. Jij zorgt ervoor dat dit vlekkeloos verloopt.

 

In de ICT is volop werk en je hebt veel carrièrekansen. Je kunt zó aan de slag bij een ICT-dienstverlener of op de ICT-afdeling van een bedrijf.

 

Verschil tussen BOL en BBL

Je kunt kiezen tussen de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij beide leerwegen volg je een deel van de opleiding in de praktijk. We noemen dit deel de beroepspraktijkvorming. Beide leerwegen leiden op voor hetzelfde diploma. Het verschil tussen beide leerwegen is de tijd die je doorbrengt op school of bij je leerwerkbedrijf.

 

Doe je een bol opleiding dan volg je lessen op school en doe je praktijkervaring op in stages. Minimaal 20% van de studieduur bestaat uit stage. De periodes waarin je praktijkervaring opdoet kunnen per opleiding verschillen. Ook de duur van je stage

verschilt per opleiding.

 

Wie kiest voor een bbl opleiding gaat direct aan de slag bij een leerwerkbedrijf. Je werkt 3 of 4 dagen per week en je komt één
of twee dagen per week naar school. Bij je leerwerkbedrijf breng je de theorie in de praktijk met behulp van je praktijkopdrachten. Als je je inschrijft voor een bbl opleiding, dan heb je een leerwerkplek nodig vanaf de start van je opleiding. Erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Je kunt ons natuurlijk altijd om advies vragen.

 

Bij sommige opleidingen is het mogelijk de bol opleiding in deeltijd te volgen. Bij deze variant krijg je gemiddeld twee dagen in de week les op school en je loopt ook regelmatig stage. Let op: Het kan zijn dat je al relevante werkervaring hebt, de zogenaamde ‘eerder verworven competenties’ (EVC). Dan kun je misschien je opleiding verkort volgen. Neem daarvoor contact op met de contactpersoon die bij deze opleiding vermeld staat.

 

Toelatingseisen

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt je vmbo-diploma

 • theoretische leerweg: je hebt je mavo- of vmbo-diploma

 • gemengde leerweg: je hebt je mavo-vbo- of vmbo-diploma

 • je bent over naar 4 havo of 4 vwo

 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

  Doorstroomregeling vmbo mbo*:
  - bij doorstroom naar dezelfde sector: geen aanvullende eisen;
  - bij doorstroom vanuit Zorg & Welzijn, Landbouw of Economie naar Techniek** is als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde dan wel natuur- en scheikunde I deel heeft uitgemaakt van het examen
  *Bron: doorstroomregeling vmbo beroepsonderwijs (www.wetten.nl)
  **Let op dit geldt niet voor de ICT-opleidingen.

  Voor de StructuurKlas gelden aanvullende toelatingseisen. Kijk hiervoor bij de opleiding StructuurKlas Medewerker beheer ICT.

 •  

  Opleidingskosten

  Lesgeld (en cursusgeld) zijn vaste bedragen die je elk studiejaar betaalt om onderwijs te volgen. Kosten voltijds-mbo (bol)

 •  

  Het schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is en voltijds mbo volgt, moet voor dat schooljaar lesgeld betalen (€ 1.168,- in 2019/2020). Je krijgt hierover automatisch bericht.

 •  

  Of je lesgeld of cursusgeld moet betalen, hangt af van het soort opleiding dat je volgt, je leeftijd en de wijze van inschrijving. Wel lesgeld betalen
  Je betaalt lesgeld in de volgende gevallen:
  • Je bent op 1 augustus 18 jaar of ouder; en

  • Je gaat een voltijds beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen.

Geen lesgeld betalen

 • Word je na 1 augustus 18 jaar, dan hoef je geen lesgeld voor het desbetreffende studiejaar te betalen. Studenten die een bbl- opleiding volgen betalen ook geen lesgeld (wel cursusgeld). Hoe lesgeld betalen Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IBGroep).

  Je geeft aan hoe je wilt betalen:

  • in 1 keer of
  • in 6 termijnen, via automatische incasso of per acceptgiro.

Teruggave lesgeld (voltijd-bol)

Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IB-Groep). Er zijn verschillende situaties waarin je lesgeld kunt terug vragen. Geldt dit voor jou, dan kun je een verzoek indienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen IBGroep).

Opleidingsspecifieke kosten


Voor opleidingsspecifieke kosten vindt geen restitutieplaats. Boeken kunnen eventueel terugverkocht worden aan de leverancier. Studenten zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.

Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 

Aanmeldprocedure

Heb jij een opleiding gevonden die bij jou past? Meld je dan digitaal aan via de button aanmelden op deze pagina. Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging en zo snel mogelijk een uitnodiging voor de intake-activiteiten. Je bent verplicht om mee te doen met de intake-activiteiten. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het juiste e- mailadres en het juiste postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet: je meldt je uiterlijk 1 april aan;


je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
je neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten.

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van je eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van je eerste keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

 

Aanmelding StructuurKlas

In de StructuurKlas zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Studenten, ouders en begeleiders kunnen aangeven belangstelling voor de klas te hebben. Er wordt aan gewerkt om zoveel mogelijk plaatsen beschikbaar te stellen. Je kunt opgeven dat je belangstelling voor deze opleiding hebt. Je wordt dan op de lijst geplaatst. We informeren je zo snel mogelijk over de verdere procedure. We kunnen je helaas niet verzekeren van een plek binnen deze opleiding.

 

De aanmelding verloopt iets anders dan bij de gebruikelijke opleidingen. Kijk hiervoor bij de opleiding Structuurklas Medewerker beheer ICT.

Deze technische opleiding wordt ook aangeboden met het keuzedeel Defensie bij de VeVa (Veiligheid en vakmanschap) op de Hoogvliet Veiligheids Academie. Het is dezelfde technische opleiding als de reguliere opleiding. Door het volgen van het keuzedeel Defensie via de VeVa heb je een gegarandeerde stageplaats en bereid de opleiding je voor op een carrière bij Defensie.

 

De verplichte intake-activiteiten van ICT en Online zijn

 • een gesprek om samen te onderzoeken of de opleiding goed past

 • proef studeren om in de praktijk te ervaren hoe de lessen van de opleiding zijn

 • een inhoudelijke opdracht om te kijken of de inhoud van het beroep bij je past

  Deze intake-activiteiten zijn alle drie verplicht. Wanneer de school na één of twee van de drie intake-activiteiten weet dat de opleiding bij je past vertelt de school je dat en hoef je niet meer aan de andere intake-activiteiten mee te doen.

  De opleidingen van IT en Online worden gegeven op meerdere locaties. Er kan verschil zijn in het precieze tijdstip waarop de locaties de intake-activiteiten uitvoeren. De locatie waar je wilt gaan studeren nodigt je uit voor de intake-activiteiten op die locatie. Er zijn in ieder geval intake-activiteiten in de maanden januari, februari, maart en april.

  Leerwerk- en stagebedrijven

  Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op stagemarkt.nl

Vervolgopleidingen

Je kunt direct na deze opleiding aan de slag. Of je kiest voor een vervolgopleiding op niveau 4, zoals Applicatie- en Mediaontwikkelaar of ICT-beheerder.

 

Zoek je een andere opleiding in de wereld van IT & Online? Kijk dan ook eens naar Medewerker ICT, niveau 2, of Applicatie- en Mediaontwikkelaar, Netwerk- en Mediabeheerder of ICT-beheerder op niveau 4. Deze technische opleiding wordt ook aangeboden met het keuzedeel Defensie bij de VeVa (Veiligheid en vakmanschap) op de Hoogvliet Veiligheids Academie. Het is dezelfde technische opleiding als de reguliere opleiding. Door het volgen van het keuzedeel Defensie via de VeVa heb je een gegarandeerde stageplaats en bereid de opleiding je voor op een carrière bij Defensie.