WE ARE A TRUSTED THIRD PARTY

MYOBI is a Trusted Third Party (TTP) that manages a trusted network, enables companies to manage their information ecosystem, and facilitates trusted services and other services. Those services give companies and persons control over their company and personal data and allows them to share their data with others in an agreed manner.

Companies and individuals who want to use the MYOBI Trusted Network and Trusted Services accept the TTP policy; the mores or the rules of the network. MYOBI plays the role of digital “notary” and digital “broker” and manages the semantics of data definitions.

MYOBI is a stand-alone company. The shares are held by a trust office foundation.


WIJ ZIJN EEN TRUSTED THIRD PARTY

MYOBI is een Trusted Third Party (TTP) die een vertrouwensnetwerk beheert, bedrijven instaat stelt hun informatie ecosysteem te beheren, en vertrouwensdiensten en andere diensten faciliteert. Met behulp van deze dienstverlening krijgen bedrijven en personen controle over hun eigen bedrijfs- en persoonsgegevens en kunnen onder regie hun gegevens delen met anderen.

Bedrijven en personen die gebruik willen maken van de MYOBI Vertrouwensnetwerk en vertrouwensdiensten accepteren de TTP-policy; de mores of ook wel de spelregels van het netwerk. MYOBI vervult de rol van digitale “notaris” en digitale “makelaar” en beheert de semantiek van gegevensdefinities.

MYOBI is een op zichzelf staand bedrijf. De aandelen worden gehouden door een stichting administratiekantoor.