Type:
Permanent employment
Location:
Den Haag
Education:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Published:
16/03/2022
Status:
Open
Apply before:
02/04/2022
Hours p/wk:
38

Description:

Functie­omschrijving

Adequate informatiebeveiliging en cyberweerbaarheid zijn anno 2022 van groot belang voor de Bestuursstaf van het ministerie van Defensie in Den Haag. Maar dat hoeven we jou niet uit te leggen; jij hebt daar immers je beroep van gemaakt. Met jouw kennis en ervaring als bedrijfsvoerings- en cybersecurityspecialist draag je bij aan een veiligere samenleving.

 

Als adviseur bedrijfsvoering speel jij een belangrijke rol bij het beveiligen van informatievoorziening en cybersecurity. Je gaat aan de slag voor het CIO-office van de Chief Information Officer van het directoraat-generaal Beleid bij de Bestuursstaf, onderdeel van het ministerie van Defensie. In deze rol werk je samen met de Beveiligingsautoriteit (BA) die eindverantwoordelijk is voor de kaders op integrale beveiliging. Naast jouw bijdrage aan het beveiligingsbeleid is het zaak dat je toeziet op naleving van de regels.

 

Jouw taken

 • Je stelt het informatiebeveiligingsbeleid IT voor de langere termijn op en houdt dit up-to-date.
 • Je stelt (uitvoerings-)kaders op waaronder ook de kwaliteitsaspecten van de informatieveiligheid.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van informatiebeveiligingsplannen in jaarplannen.
 • Je werkt, samen met de BA, mee aan het identificeren en mitigeren van risico’s in IT-programma’s en -projecten.
 • Je ontwerpt, implementeert, onderhoudt, bewaakt en evalueert relevante IT-voorstellen, -plannen, -uitvoeringsrichtlijnen en -beveiligingsmaatregelen.
 • Je onderzoekt risico’s op de beveiliging en cybersecurity en stemt correctiemaatregelen af met het betreffende defensieonderdeel en de BA.
 • Je regisseert, faciliteert, coördineert en stimuleert maatregelen en initiatieven die voortkomen uit de cyberstrategie en het uitvoeringsplan cyber.
 • Je volgt (inter-)nationale trends en ontwikkelingen.
 • Je onderhoudt contacten met kennisinstituten om de toepasbaarheid voor Defensie te beoordelen en te vertalen naar informatiebeveiliging en kaderstelling.
 • Je draagt bij aan de andere hoofdtaken van het CIO-office door sturing, coördinatie en waar nodig uitvoering en monitoring van IT-thema’s.
 • Je draagt bij aan een consistente en strategische inzet van IT voor de bedrijfsvoering van Defensie.
 • Je draagt bij aan het ontwikkelen en onderhouden van IT-kaders en -eisen.
 • Je volgt alle relevante internationale en interdepartementale kaders en wet- en regelgeving en ziet toe op de naleving hiervan.
 • Je houdt regie op de uitvoering van de IT-strategie.
 • Je managet grote programma’s en projecten en monitort op resultaten en effecten, binnen de afgesproken tijd en financiële middelen.
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en ondersteuning aan (top)management van Defensie en de politieke leiding.
 • Je richt je daarbij op IT-activiteiten die bij Defensie zijn belegd vanuit nationale, internationale en interdepartementale overlegfora.
 • Je ondersteunt bij parlementaria over IT zoals rapportages, algemeen overleg en Kamervragen.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo- of wo-diploma, bij voorkeur in de richting van bestuurlijke informatiekunde of informatica.
 • Je hebt een aantal jaren ervaring in een soortgelijke functie op het terrein van informatiebeveiliging, binnen het raakvlak van business en IT.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het schrijven van heldere beleidsstukken en het formuleren van (uitvoerings-)kaders.
 • Je hebt aantoonbare ervaring bij het schrijven van beleidsstukken en het formuleren van uitvoeringskaders.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met informatiebeveiliging en cybersecurity, privacy en het beveiligingsbeleid van Defensie.
 • Je weet business en ICT te verbinden en kunt goed schakelen tussen strategische advisering, tactische inrichting en operationele uitvoering.
 • Je bent integer en omgevingsbewust.
 • Je hebt lef en weet te overtuigen.
 • Je beschikt als netwerker over een flinke dosis doorzettingsvermogen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 11
 • Salaris­omschrijving Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.
 • Maand­salaris Min €3.727 – Max. €5.118 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar met uitzicht op vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week38
 • Maximaal aantal uren per week38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

 

Bijzonderheden

 • Houd er rekening mee dat het afhandelen van jouw sollicitatie vertraagt in verband met de richtlijnen voor COVID-19. Ook worden sollicitatiegesprekken op een alternatieve wijze ingevuld of uitgesteld. Als je tot de genodigden hoort, informeren wij je hierover. Excuses voor het ongemak.
 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau? Houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De vacature wordt zowel in- als extern gepubliceerd. We kijken eerst naar geschikte interne kandidaten. Vinden we geen goede kandidaten, dan breiden we de selectie uit met externe kandidaten.
 • Wij zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren. Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.
 • Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de gedragscode Defensie.