Description

Implementeert informatiebeveiliging in de organisatie. Zorgt in het kader van informatiebeveiliging voor een beveiligingsplan, risicoanalyses, risicomonitoring, incidentenregistratie, hulpmiddelen, training and evaluatie. Initieert en bestuurt kleine informatiebeveiliging- en bewustwordingsprojecten. Wordt door interne en externe stakeholders beschouwd als de deskundige op het gebied van informatiebeveiliging.

 

Klik hier voor het volledige profiel.

Matching Educational Offerings for Information Security Officer (ISO)