Keywords:
Security Professionals, ICT
Edu type:
Course or training
Location:
3447gv, Online
Education:
Associate degree (EQF 5), MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
01/11/2024
Study Load:
35 hrs
Duration:
10 days
More information

Description:

In deze cursus wordt u voorbereid om informatiebeveiliging op tactisch/ strategisch niveau in uw organisatie te implementeren, coördineren en te managen.

U leert om vanuit businessperspectief informatiebeveiliging vorm te geven in uw organisatie door de missie, visie en strategie van uw organisatie te vertalen naar informatiebeveiligingsdoelen en principes.

 

In de cursus komen alle begrippen en methoden die een informatiebeveiliger nodig heeft aan de orde. Zo leert u om vanuit de visie op informatiebeveiliging de risico’s in kaart te brengen, deze risico’s te vertalen naar beveiligingsmaatregelen en deze te rapporteren aan het management.

 

Waar veel cursussen u om de oren smijten met droge theorie en modellen is deze cursus anders van opzet. Uitgangspunt is de praktijk. Tijdens de cursus gaat u aan de slag met tientallen casussen en opdrachten waar u de geleerde theorie in de praktijk toepast.

 

Er wordt dan ook van u verwacht dat u de theorie voorafgaand aan iedere lesdag door heeft genomen omdat tijdens de lessen de focus ligt op het toepassen van deze theorie.

 

U gaat onder andere tijdens de les:

 

 • Een visie op informatiebeveiliging ontwerpen
 • Een risicoanalyse uitvoeren
 • Ervaring opdoen met het implementeren van de ISO27001/ 27002
 • Informatiebeveilgingsprojecten aansturen en leiden
 • Een security awareness programma maken
 • Incident response processen coördineren
 • En aan de hand van een audit rapport de organisatie ISO27001 compliant te maken

Om het meeste uit uw cursus te halen, dagen wij u uit om actief deel te nemen aan alle discussies en oefeningen. U zult zich vóór elke cursusdag dienen voor te bereiden, ook vóór dag 1. U krijgt hiervoor de juiste informatie.

 

Blijf up-to-date

De wereld om ons heen verandert snel. Dreigingen en risico’s veranderen met de dag. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om naast deze cursus gratis deel te nemen aan de SECO-Institute Short Course: “The Future of Information Security”. In een dagdeel worden verschillende onderwerpen besproken die van invloed zullen zijn op de toekomstige functie van informatiebeveiliging. Denk aan nieuwe technologieën, cyberresilience, Artificial intelligence, social media, internet of behaviour de benodigde toekomstige competenties en het daarbij passende leiderschap.

 

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die zich reeds bezighouden met informatiebeveiliging en een gedegen functionaris op tactisch niveau willen zijn. Bijvoorbeeld:

 

 • Consultants information security
 • Security managers die zich op tactisch niveau in de organisatie bezighouden
 • Coördinators information security
 • IT-auditors

Voorkennis

Basiskennis van informatiebeveiliging is vereist. Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij aan de Information Security Foundation cursus te volgen voorafgaand aan deze cursus. Daarnaast is het hebben van basiskennis over security & techniek wenselijk. De cursus IT-Security Foundation is zodanig ontwikkeld dat u deze technische basiskennis verkrijgt. Het niveau van deze cursus is MBO+/HBO.

 

Cursusmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal van SECO-Institute via onze portal. Het cursusmateriaal is Engelstalig en de voertaal tijdens de cursus is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag. Om up-to-date te blijven met de laatste ontwikkelingen in dit vakgebied kunt u zich ook gelijk inschrijven voor de gratis update sessie van SECO: The Future of Information Security!

 

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute cursusmateriaal
 • Een voucher voor een “dagdeel online sessie “The Future of Information Security
 • Het SECO-Institute online Information Security Practitioner examen
 • Een heerlijke lunch, indien klassikaal

Cursusmodules

 

Module 1: Defining core values and goals for information security

Acquaintance and introduction

Information Security Management Framework (ISMF)

Defining a vision on information security

Case study 1: Mission, Vision and Strategy of Organisation X

Laws and regulations

Standards and best practices

Developing an Information Security Vision

Case study 2: Bicsma’s Vision on Information Security

 

Module 2: Developing an Information Security Management System

Interests, threats and resilience

Introduction to a resilience management framework

Risk management

Case study 3: Home office risk assessment

Overview of ISO/IEC 27001

Case Study 4: Implementation of ISO27001

Information Security Policy

Case Study 5: Information Security Governance

 

Module 3: Human Aspects I – Project Management & Leadership

Project management: people

Project management: leadership

Exercise: Personal SWOT analysis of leadership skills

Project leadership

 

Module 4: Human Aspects II – Information Security Awareness

Information security and human behaviour

Security risks and human behaviour

Security awareness measures

Tools for behaviour change

Measuring behavioural change

Awareness roadmap

Case Study 6: Security Awareness Program – case consists of 5 parts; each part of the case is alternated by theory

 

Module 5: Methods of a hacker, OSINT & Google Hacking

The methods of the hacker

Open-Source INTelligence (OSINT)

Google hacking

 

Module 6: Identity & Access Management

IAM processes

Authentication and related services

Directory services

Identity governance

Access governance

Physical access control

Mobile identity

Accountability and identity intelligence

Responsibilities and Implementation

 

Module 7: Incident Response & Reporting

Introduction to incident response

Exercise: Coordinating incident response

Incident response process

Policy and agreements

CSIRT services

Security information and event management (SIEM)

Incident response and cooperation

Reporting

 

Module 8: Information Security Audit

Questions concerning self-study day 4

Audit:

definition & goals

security audits

audit process

in-control statement

 

Module 9: Final Case Study & Sample Exam

 

Examen & Certificering

De cursus Information Security Practitioner is het tweede niveau van het SECO-Institute Cyber Security & Governance Certification program en is de voorloper van de opleiding Information Security Management Expert.

 

Het officiële SECO-Institute examen wordt online afgenomen en bestaat uit multiple choice vragen, open vragen en casussen. Het examen zit inbegrepen bij de opleiding.  Om deze aan te vragen kunt u een mail sturen naar info@securityacademy.nl voor een vouchercode. Deze code kunt u gebruiken om via het SECO-Institute kosteloos examen te doen.

 

Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het diploma van het SECO-Institute, en kunt u uw S-ISP titel en digitale badge aanvragen. Het eerste jaar krijgt u bovendien € 50,- korting van de Security Academy op de jaarlijkse kosten (€ 75,-) van het SECO-membership.

 

Exameninformatie

 • Examen zit inbegrepen bij de cursusprijs
 • Taal examen: Engels
 • Type examen: online-examen (u dient dit examen zelf te reserveren)
 • Type vragen: 10 meerkeuzevragen, 5 open vragen en 1 casus
 • Examentijd: 120 minuten