Keywords:
Security, Security Professionals, Urban
Edu type:
Formal education
Location:
Leiderdorp
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Security management wordt steeds belangrijker binnen organisaties. Dreigingen op onder andere het gebied van terrorisme en cybercriminaliteit nemen toe. Tegelijkertijd moet een organisatie wel blijven functioneren om de bedrijfsdoelstellingen te behalen. Organisaties en bedrijven vragen dan ook naar generalistisch opgeleide security managers. Professionals die de balans weten te vinden tussen business continuity en security.

 

De NVAO-geaccrediteerde HBO-bachelor Security management bereidt perfect voor op een functie in dit uitdagende vakgebied. De opleiding besteedt onder andere aandacht aan informatiemanagement, risicomanagement, en integrale veiligheid. Ook cybersecurity en business continuity management (BCM) komen uitgebreid aan bod. Daarnaast werk je aan vaardigheden op het gebied van management, leidinggeven en projectmanagement.

 

In de opleiding is veel ruimte om de opgedane kennis te vertalen naar concrete praktijksituaties, waardoor een optimale integratie tussen theorie en praktijk ontstaat.

 

- Geaccrediteerd door de NVAO, dus van bewezen kwaliteit.
- Behaal een door de overheid erkend HBO-bachelorgetuigschrift.
- Inclusief alle benodigde vakliteratuur.
- Inclusief gratis netwerkbijeenkomsten.
- Haal tijdens je studie extra branchediploma’s.

 

De HBO-bachelor Security management is geschikt voor starters, maar ook voor mensen die al een functie hebben op het gebied van security management en graag willen doorgroeien naar een hogere functie of verdieping zoeken van de huidige functie.

 

Inhoud van de opleiding
De HBO-bachelor Security management sluit volledig aan op de wensen en ontwikkelingen in de branche. Zo is de opleiding breed en internationaal georiënteerd. In het programma is uitgebreid aandacht voor de competenties die nodig zijn voor een succesvolle carrière. In de propedeuse wordt een stevige basis op het gebied van beroepsoriëntatie, management en recht. In de hoofdfase wordt er onder andere dieper ingegaan op risicomanagement, informatiemanagement, cybersecurity, integrale veiligheid, projectmanagement, leidinggeven, business continuity management en crisismanagement. Om je ook goed voor te bereiden op een internationale werkomgeving, zijn in het programma bovendien modules Zakelijk Engels en Interculturele communicatie opgenomen.

 

Studieprogramma en leeruitkomsten
Het studieprogramma van de opleiding HBO Security management bestaat uit een propedeuse en een hoofdfase en is opgebouwd uit clusters. Ieder cluster leidt tot een duidelijk herkenbare leeruitkomst. Je leest meer over de leeruitkomst door op een clusternaam te klikken. De inhoud van een module wordt zichtbaar door op een modulenaam te klikken.

Ieder cluster wordt afgesloten met een praktijkintegratie-module. In deze modules combineer je de opgedane kennis en pas je deze toe in een praktijksituatie.

 

Stage en werkplek
Het studieprogramma van deze bachelor is opgebouwd uit clusters van 30 studiepunten (EC). Ieder cluster leidt tot een leeruitkomst. Per cluster staat omschreven wat je na het afronden van het desbetreffende onderdeel weet en kunt. De meeste clusters worden afgesloten met een praktijkintegratiemodule. Je hoeft dus geen aaneengesloten stage te lopen. Tijdens de praktijkintegratiemodules pas je de opgedane theorie toe in een praktische context. Hierbij werk je aan het verder ontwikkelen van algemene en specifieke beroepscompetenties en doe je onderzoeksvaardigheden op.

Om de praktijkintegratiemodules succesvol te kunnen doorlopen, moet je beschikken over een geschikte werkplek.

 

 

Examens, portfolio en afstuderen
Elke module wordt afgerond met een examen. Aan het afleggen van examens zijn meestal kosten verbonden. Naast de examens moeten diverse praktijkopdrachten worden uitgevoerd en leg je gedurende de opleiding een digitaal portfolio aan. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. 

 

Diploma
De bacheloropleiding HBO Security management van LOI Hogeschool is volledig erkend door het Ministerie van OCW. Bovendien heeft deze opleiding het hoogst haalbare kwaliteitsstempel voor hoger onderwijs: de NVAO-accreditatie. Na afloop wordt dan ook het officiële en internationaal erkende bachelorgetuigschrift HBO Security management behaald. Op grond daarvan mag de titel Bachelor of Arts (BA) worden gevoerd.

 

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen
Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.