Keywords:
Security, Security Professionals, Urban
Edu type:
Formal education
Location:
Leiderdorp
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2022
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Vrijwel iedere dag is er wel een item in het nieuws dat met veiligheid te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan dreigingen op het gebied van terrorisme of cybercriminaliteit, maar ook aan het ’lekken’ van vertrouwelijke gegevens of aan discussies over de veiligheid in geval van een crisis. Security management wordt dan ook steeds belangrijker binnen organisaties. Tegelijkertijd moet een organisatie wel blijven functioneren om de bedrijfsdoelstellingen te behalen. Organisaties en bedrijven vragen dan ook naar generalistisch opgeleide security managers. Professionals die de balans weten te vinden tussen business continuity en security.

 

De NVAO-geaccrediteerde HBO-bachelor Security management biedt een zeer actueel programma en bereidt perfect voor op een functie in dit uitdagende vakgebied. De opleiding besteedt onder andere aandacht aan informatiemanagement, risicomanagement, en integrale veiligheid. Ook cybersecurity en business continuity management (BCM) komen uitgebreid aan bod. Daarnaast werk je aan vaardigheden op het gebied van management, leidinggeven en projectmanagement. De opleiding is sterk praktijkgericht en biedt veel ruimte om de opgedane kennis te vertalen naar concrete praktijksituaties. Zo ontstaat een optimale integratie tussen theorie en praktijk, met een maximaal leerrendement als resultaat.

 

 

Inhoud van de opleiding

De HBO-bachelor Security management sluit volledig aan op de wensen en ontwikkelingen in de branche. Zo is de opleiding breed en internationaal georiënteerd. In het programma is uitgebreid aandacht voor de competenties die nodig zijn voor een succesvolle carrière. In de propedeuse wordt een stevige basis op het gebied van beroepsoriëntatie, management en recht. In de hoofdfase wordt er onder andere dieper ingegaan op risicomanagement, informatiemanagement, cybersecurity, integrale veiligheid, projectmanagement, leidinggeven, business continuity management en crisismanagement. Om je ook goed voor te bereiden op een internationale werkomgeving, zijn in het programma bovendien modules Zakelijk Engels en Interculturele communicatie opgenomen.

 

 

Doelgroep en beroep

De HBO-bachelor Security management is geschikt voor starters, maar ook voor professionals die al een functie hebben op het gebied van security management en graag willen doorgroeien naar een hogere functie of verdieping zoeken van de huidige functie.

 

Na het afronden van de opleiding HBO Security management zijn er tal van mogelijkheden. Een baan als security expert, service coördinator, manager safety, security manager, facility manager building & safety, accountmanager security-diensten of adviseur voor de Raad van Bestuur: het kan allemaal.

 

 

Studieprogramma en leeruitkomsten
Het studieprogramma van de opleiding HBO Security management bestaat uit een propedeuse en een hoofdfase en is opgebouwd uit clusters. Ieder cluster leidt tot een duidelijk herkenbare leeruitkomst. Je leest meer over de leeruitkomst door op een clusternaam te klikken. De inhoud van een module wordt zichtbaar door op een modulenaam te klikken.

Ieder cluster wordt afgesloten met een praktijkintegratie-module. In deze modules combineer je de opgedane kennis en pas je deze toe in een praktijksituatie.

 

 

Stage en werkplek
Het studieprogramma van deze bachelor is opgebouwd uit clusters van 30 studiepunten (EC). Ieder cluster leidt tot een leeruitkomst. Per cluster staat omschreven wat je na het afronden van het desbetreffende onderdeel weet en kunt. De meeste clusters worden afgesloten met een praktijkintegratiemodule. Je hoeft dus geen aaneengesloten stage te lopen. Tijdens de praktijkintegratiemodules pas je de opgedane theorie toe in een praktische context. Hierbij werk je aan het verder ontwikkelen van algemene en specifieke beroepscompetenties en doe je onderzoeksvaardigheden op.

Om de praktijkintegratiemodules succesvol te kunnen doorlopen, moet je beschikken over een geschikte werkplek.