Edu type:
Course or training
Location:
Deventer
Education:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/04/2025
Study Load:
80 hrs
Duration:
10 weeks
More information

Description:

Met informatiebeveiliging zorg je dat informatie en informatievoorziening binnen een organisatie beschikbaar blijven en beperk je eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten. In deze module kijk je aan de hand van de BIV-classificatie hoe jouw organisatie informatiebeveiliging heeft verankerd in het beleid en hoe dit beleid uitwerkt in de praktijk. Met die kennis adviseer jij jouw organisatie over verbeteringen in de informatiebeveiliging. 

 

Wat kun je straks?

  • Je gebruikt de geleerde standaarden ISO 27001/2 om het niveau van informatiebeveiliging bij jouw organisatie weer te geven.
  • Je past wet- en regelgeving betreffende privacy toe in de rapportage aan belanghebbenden binnen jouw eigen organisatie.
  • Je gebruikt de BIV-classificatie om de resultaten van de audit te beargumenteren.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De SEC professional brengt in kaart hoe in de eigen werkomgeving de informatiebeveiliging verankerd is in het beleid van de organisatie.”

 

Inhoud

Deze module kent vijf gezamenlijke bijeenkomsten waarvoor je thuis de literatuur bestudeert. Voor en na de gemeenschappelijke bijeenkomsten ga je binnen je eigen organisatie aan de slag met het bepalen van cruciale informatie, de kwetsbaarheden van de informatiesystemen en de risico’s die je organisatie loopt met betrekking tot de cruciale informatie. Ook onderzoek je hoe je organisatie informatie zou moeten beveiligen volgens het beleid en de procedures en hoe het de informatie daadwerkelijk heeft beveiligd. Je kunt tijdens de bijeenkomsten verdiepende vragen stellen en krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent. Op deze wijze leer je van hun ervaring en expertise zodat je tijdens de overige weken de opgedane inzichten kunt gebruiken hoe het informatiebeveiligingsbeleid in jouw organisatie is ingebed en hoe dit beleid kan worden getoetst op navolging ervan.

 

Afronding

Je wordt individueel beoordeeld op een auditrapportage die je op basis van het informatiebeveiligingsbeleid van jouw organisatie opstelt. Daarbij hanteer je de code of best practices conform de ISO27001/2 als kader. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.