Saxion is een hogeschool voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). In Apeldoorn, Deventer en Enschede studeren ruim 26.000 studenten. Saxion biedt zeer uiteenlopende opleidingen en een groot aantal bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, zowel nationaal als internationaal. In samenwerking met bedrijven en instellingen wordt door onze kenniscentra en lectoraten toegepast onderzoek gedaan. Voor overheden, bedrijven en zorg- en welzijnsorganisaties is het gevarieerde aanbod van bij- en nascholing een goede basis voor kennisvergaring en -verbreding.

 

Kwaliteit en bewust kiezen

Natuurlijk staat kwalitatief uitstekend onderwijs bij Saxion voorop. Alles is erop gericht om de studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt of het starten van een eigen onderneming. De samenwerking met bedrijven en instellingen is essentieel om de brug naar de beroepspraktijk te slaan.
We vinden het bij Saxion erg belangrijk dat studenten bewust en weloverwogen kiezen voor een studie en zich goed voorbereiden op hun opleiding en toekomstige beroepenveld. Het vergroot de kans op succesvol afronden van een opleiding. Het belangrijk op tijd te starten met oriënteren. We steken daarom veel energie in het bieden van goede voorlichting en voldoende mogelijkheden om te komen ervaren hoe het is om hier te studeren. Voor iedere nieuwe student in het voltijdonderwijs is er sinds 2013 ook een verplicht intakegesprek in de vorm van de 'studiekeuzecheck', voorafgaand aan de start van de opleiding. Tijdens die intake gaan docent en student met elkaar in gesprek over benodigde kwaliteiten, studie-inhoud en beroepsmogelijkheden.

 

Living Technology

Succesvol toepassen van innovatieve technologie is een belangrijke pijler van Saxion, zowel in onderwijs als in onderzoek. Technologie staat voor een nieuwe wereld vol bijna onbegrensde mogelijkheden. Met ongekende oplossingen voor alledaagse vraagstukken als vergrijzing, duurzaamheid of veiligheid. Daarom vindt Saxion het belangrijk dat technologie in elke opleiding tot leven komt. Niet als abstract stukje techniek maar als integraal onderdeel van ons leven en werken: in de zorg, in de bouw, in het onderwijs, in de dienstverlening. Dat noemen we bij Saxion Living Technology.

Succesvolle technologie ontstaat vaak op het snijvlak van verschillende disciplines. Vanuit de durf om over traditionele grenzen heen te kijken. We leggen bij Saxion dan ook de nadruk op het belang van de ‘andere disciplines’ voor het realiseren van succes van technologie. Dit sluit aan bij de breedte van ons onderwijs- en onderzoeksaanbod.
Technici bestuderen concrete praktijksituaties, niet-technici hebben oog voor de mogelijkheden die technologie biedt. Dat opent de deur naar innovaties. Modeontwerpers werken met technici aan kleding met zonnecellen waarmee mobiele telefoons opgeladen kunnen worden. Zorg en technologie werken samen aan systemen om de gezondheid van patiënten op afstand in de gaten te houden. ICT’ers en aannemers denken samen na over domotica in woningen. Dankzij Living Technology kunnen we in de toekomst slimmer, prettiger en/of betaalbaar leven.

Saxion: internationale kennisinstelling met sterke regionale binding

Het DNA van Oost-Nederland ademt Living Technology. De regio kent al jaren een sterke hoogwaardige maakindustrie op internationaal niveau. Bedrijven die samen met de docenten en onderzoekers van Saxion onderzoek verrichten naar innovatieve toepassingen met bijvoorbeeld slimme materialen. Samen werken we aan een Human Capital Agenda, zodat de regio ook in de toekomst over voldoende gekwalificeerde mensen beschikt en succesvol blijft.
Saxion betrekt bedrijven steeds meer bij het onderwijs, want de student van nu is de werknemer of ondernemer van straks. De samenleving van straks zal er anders uit gaan zien. In de toekomst kan het bloedonderzoek thuis plaatsvinden zonder dat de dokter hoeft langs te komen. We schilderen met de nieuwste generatie milieuvriendelijke lijnolieverf, die sneller droogt en meer glanst. Onze wegen en dijken zullen zijn gebouwd op afbreekbaar geotextiel met duurzame garens. Zo helpt Saxion met Living Technology mee aan ontwikkelingen voor ons dagelijks leven.  

 

Centers of Expertise, TechYourFuture en TechForFuture

Het ministerie en de Provincie Overijssel erkennen al onze actieve rol op het gebied van toegepaste technologie. Dat bewijst de financiële steun voor twee Centres of Expertise waarbij Saxion betrokken is: High Tech Systemen & Materialen (TechForFuture) en TechniekOnderwijs (TechYourFuture). Oost-Nederland is de plek waar Living Technology onlosmakelijk deel uitmaakt van de infrastructuur. Van de allerjongste leerling tot de student van de Universiteit Twente. Saxion speelt daarin een cruciale rol door wetenschappelijke kennis en inzichten te vertalen naar toepassingen voor de maatschappij. Zo brengen we technologie tot leven. Living Technology

Saxion is een hogeschool voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). In Apeldoorn, Deventer en Enschede studeren ruim 26.000 studenten. Saxion biedt zeer uiteenlopende opleidingen en een groot aantal bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, zowel nationaal als internationaal. In samenwerking met bedrijven en instellingen wordt door onze kenniscentra en lectoraten toegepast onderzoek gedaan. Voor overheden, bedrijven en zorg- en welzijnsorganisaties is het gevarieerde aanbod van bij- en nascholing een goede basis voor kennisvergaring en -verbreding.

Kwaliteit en bewust kiezen

Natuurlijk staat kwalitatief uitstekend onderwijs bij Saxion voorop. Alles is erop gericht om de studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt of het starten van een eigen onderneming. De samenwerking met bedrijven en instellingen is essentieel om de brug naar de beroepspraktijk te slaan.
We vinden het bij Saxion erg belangrijk dat studenten bewust en weloverwogen kiezen voor een studie en zich goed voorbereiden op hun opleiding en toekomstige beroepenveld. Het vergroot de kans op succesvol afronden van een opleiding. Het belangrijk op tijd te starten met oriënteren. We steken daarom veel energie in het bieden van goede voorlichting en voldoende mogelijkheden om te komen ervaren hoe het is om hier te studeren. Voor iedere nieuwe student in het voltijdonderwijs is er sinds 2013 ook een verplicht intakegesprek in de vorm van de 'studiekeuzecheck', voorafgaand aan de start van de opleiding. Tijdens die intake gaan docent en student met elkaar in gesprek over benodigde kwaliteiten, studie-inhoud en beroepsmogelijkheden.

Living Technology

Succesvol toepassen van innovatieve technologie is een belangrijke pijler van Saxion, zowel in onderwijs als in onderzoek. Technologie staat voor een nieuwe wereld vol bijna onbegrensde mogelijkheden. Met ongekende oplossingen voor alledaagse vraagstukken als vergrijzing, duurzaamheid of veiligheid. Daarom vindt Saxion het belangrijk dat technologie in elke opleiding tot leven komt. Niet als abstract stukje techniek maar als integraal onderdeel van ons leven en werken: in de zorg, in de bouw, in het onderwijs, in de dienstverlening. Dat noemen we bij Saxion Living Technology.

Succesvolle technologie ontstaat vaak op het snijvlak van verschillende disciplines. Vanuit de durf om over traditionele grenzen heen te kijken. We leggen bij Saxion dan ook de nadruk op het belang van de ‘andere disciplines’ voor het realiseren van succes van technologie. Dit sluit aan bij de breedte van ons onderwijs- en onderzoeksaanbod.
Technici bestuderen concrete praktijksituaties, niet-technici hebben oog voor de mogelijkheden die technologie biedt. Dat opent de deur naar innovaties. Modeontwerpers werken met technici aan kleding met zonnecellen waarmee mobiele telefoons opgeladen kunnen worden. Zorg en technologie werken samen aan systemen om de gezondheid van patiënten op afstand in de gaten te houden. ICT’ers en aannemers denken samen na over domotica in woningen. Dankzij Living Technology kunnen we in de toekomst slimmer, prettiger en/of betaalbaar leven.

Saxion: internationale kennisinstelling met sterke regionale binding

Het DNA van Oost-Nederland ademt Living Technology. De regio kent al jaren een sterke hoogwaardige maakindustrie op internationaal niveau. Bedrijven die samen met de docenten en onderzoekers van Saxion onderzoek verrichten naar innovatieve toepassingen met bijvoorbeeld slimme materialen. Samen werken we aan een Human Capital Agenda, zodat de regio ook in de toekomst over voldoende gekwalificeerde mensen beschikt en succesvol blijft.
Saxion betrekt bedrijven steeds meer bij het onderwijs, want de student van nu is de werknemer of ondernemer van straks. De samenleving van straks zal er anders uit gaan zien. In de toekomst kan het bloedonderzoek thuis plaatsvinden zonder dat de dokter hoeft langs te komen. We schilderen met de nieuwste generatie milieuvriendelijke lijnolieverf, die sneller droogt en meer glanst. Onze wegen en dijken zullen zijn gebouwd op afbreekbaar geotextiel met duurzame garens. Zo helpt Saxion met Living Technology mee aan ontwikkelingen voor ons dagelijks leven.  

Centers of Expertise, TechYourFuture en TechForFuture

Het ministerie en de Provincie Overijssel erkennen al onze actieve rol op het gebied van toegepaste technologie. Dat bewijst de financiële steun voor twee Centres of Expertise waarbij Saxion betrokken is: High Tech Systemen & Materialen (TechForFuture) en TechniekOnderwijs (TechYourFuture). Oost-Nederland is de plek waar Living Technology onlosmakelijk deel uitmaakt van de infrastructuur. Van de allerjongste leerling tot de student van de Universiteit Twente. Saxion speelt daarin een cruciale rol door wetenschappelijke kennis en inzichten te vertalen naar toepassingen voor de maatschappij. Zo brengen we technologie tot leven. Living Technology

Educational offerings by Saxion University of Applied Sciences