Description

The main task within this job profile is to conduct research in a specific research area and/or to provide research assistance. Researchers may be hired temporarily for specific projects or they may be full-time employees for organisations requiring ongoing research activities. They work independently or in project teams setting up research, gathering and interpreting data and report findings. This job profile can not be connected to a specific education course. A vocational level training (research assistant/laboratory technician), University of Applied Science Bachelor or Master (applied research), or Research/Technical university Bachelor or Master (scientific/fundamental research) course prepares you for a career in this field. For certain research positions you need to have a doctorate (PhD). Generic competences that researchers must possess are: be self-driven individuals with planning and investigative skills, be highly detail oriented and very well organised with the ability to communicate well in writing and verbally. The type of organisation or projects a researcher works for greatly determines their duties and responsibilities.   

  

Note: the description in this job profile is based on the sources mentioned below. The content is not static but dynamic and subject to change and suggestions. This profile is rather broad since there are a limited number of vacancies and they are not specific for the security domain. Except from an English introductory summary, the job profile is compiled in Dutch because it describes a role within the Dutch Safety and Security domain.  

  
Disclaimer: Dit is geen dominant beroepsprofiel binnen het security domein. Wij zijn voorzichtig met het kenmerken van dit beroepsprofiel omdat het een ongelijke samenvoeging betreft. In dit beroepsprofiel is veel onderscheid waarneembaar binnen de takenpakketten van de verschillende beroepen. Dit beroepsprofiel is ontwikkeld om de onderzoeks(ondersteunende) functies die we observeren op Security Talent te kunnen clusteren. De inhoud van dit beroepsprofiel is niet statisch maar dynamisch en onderhevig aan veranderingen en suggesties.   

  

Functieomschrijving  

De hoofdtaak binnen dit beroepsprofiel is het uitvoeren van en verantwoordelijk zijn voor (deel-)onderzoeken en/of het ondersteunen van onderzoeken. Een groot aantal beroepen kan worden gekoppeld aan dit beroepsprofiel. Vier generieke taken zijn (de nadruk hierbinnen kan verschillen): 

 

1. Het opzetten van onderzoek  

In deze fase wordt het onderzoek ontworpen. Een probleemanalyse (en literatuurstudie) wordt uitgevoerd, de onderzoeksvraag en bijhorende hypotheses worden geformuleerd en een methodologische aanpak gepresenteerd.   

 

2. Het uitvoeren van onderzoek  

Door het gebruik van verschillende onderzoek methodologieën en bronnen verkrijgen onderzoekers actuele en relevante data. De inhoud van het werk kan verschillen van bijvoorbeeld het creëren en uitvoeren van experimenten, het afnemen van interviews tot het identificeren van trends en ontwikkelingen. Onderzoek vindt plaats bij onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen, publieke organisaties, bedrijven of bij laboratoria.  

 

3. Interpreteren van data  

Zodra een onderzoeker de benodigde data heeft gevonden dient diegene de data te analyseren en te interpreteren. Doorgaans wordt hierbij gekeken hoe de data zich verhoudt tot de theorie. Hierbij dienen hoofd- en bijzaken gescheiden te blijven en moet kritisch worden gekeken wat op basis van de data kan worden geconcludeerd. 

  

4. Het rapporteren van de onderzoeksresultaten  

De wijze waarop de onderzoeker de onderzoeksresultaten presenteert kan variëren van een wetenschappelijk tijdschrift tot een presentatie of een rapport. Hierbij wordt vaak ingegaan op de beperkingen van het onderzoek en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.   

  

Competenties  

  • Plannen en organiseren  
  • Flexibiliteit  
  • Afbakenen van het probleem en het onderzoek  
  • Probleemoplossend vermogen  
  • Accuratesse  
  • Communicatief  
  • Zelfontwikkeling  
  • Analytisch  
  • Rapporteren  

 

Eisen  

Een afgeronde MBO (onderzoeksassistenten en laboranten),HBO (toegepast onderzoek) of WO-opleiding (wetenschappelijk/fundamenteel onderzoek). Er is niet één specifieke opleiding die je voorbereidt op een carrière als onderzoeker. Voor sommige onderzoeksfuncties dien je te zijn gepromoveerd.   

   

Professionele ontwikkeling  

Binnen dit beroepsprofiel kan je je specialiseren in een bepaalde sector en/of vakgebied en doorgroeien tot Hoogleraar of toponderzoeker. Een mogelijk beroep varieert van Universitair Hoofd Docent, onderzoeker binnen een bedrijf of overheidsinstelling, tot onderzoeker binnen een onderzoeksinstelling of laborant.   

   

 

Bronverwijzingen  

Matching Jobs & Internships for Researcher

Matching Educational Offerings for Researcher