Keywords:
Education Market, Economics
Edu type:
Formal education
Location:
Amsterdam
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Hoeveel mensen laten de auto vaker staan wanneer de accijnzen op brandstof stijgen? Wat is het effect van een aanpassing van de rente door de centrale bank op groei en inflatie? Met zulke vraagstukken ga je aan de slag als econometrist. Een operationeel researcher zoekt wiskundige oplossingen voor bijvoorbeeld wachtrijen in supermarkten en callcenters. Je vangt de economische werkelijkheid in wiskundige modellen. Wil je leren hoe je deze analyses vertaalt naar economisch beleid? Dan ga je Econometrie en Operationele Research (OR) studeren in Amsterdam.

 

Econometrie en Operationele Research aan de Universiteit van Amsterdam: iets voor jou?
Je hebt wiskunde B in je pakket, en je haalt er ruime voldoendes voor. Bovendien: je vindt wiskunde leuk;
Je ziet jezelf wel werken bij een multinational, een bank, het Centraal Planbureau of een adviesbureau;
Je houdt ervan te puzzelen met getallen, je kunt abstract denken en bent analytisch sterk;
Je staat ruim voldoende voor Engels: veel wetenschappelijke literatuur in de opleiding is Engelstalig;
Je kunt zelfstandig werken: je weet de weg in de bibliotheek. Het helpt als je initiatiefrijk en onderzoekend van aard bent.


Studeren in deeltijd
Je kunt Econometrie en Operationele Research niet in deeltijd studeren.


Engels of Nederlands?
Econometrie en Operationele Research wordt ook volledig Engelstalig aangeboden, klik hier om naar de Engelstalige website te gaan. Kies je voor de Nederlandstalige variant, dan heb je alleen in het eerste jaar Nederlandstalig onderwijs en ga je in jaar 2 en 3 over op het Engels. Ook is veel wetenschappelijke literatuur Engelstalig.

 

Studieprogramma
Econometrie (en Operationele Research)
Als econometrist vertel jij het verhaal van de economie. Jouw analyses op micro- en macroniveau voorspellen de gezondheid van economisch beleid. beleid. Specialisten in Operationele Research & Management kijken vooral naar logistieke en operationele bedrijfsprocessen, die ze optimaliseren en efficiënter maken.

 

De studie in het kort
Een wiskundige benadering van economie en bedrijf
Bij Econometrie (& OR) ga jij leren hoe je de economie efficiënter kunt laten draaien. Economische wetmatigheden slik je niet zomaar voor zoete koek. Je leert kritisch en innovatief te denken. Lagere lonen goed voor de economie? Jij bent de econometrist. Bewijs het maar!
Je staat er niet bij stil wanneer je in een vliegtuig stapt. Wat er allemaal bij komt kijken om een luchthaven soepel te laten draaien. Aan de basis van logistieke processen staan zeer precieze wiskundige berekeningen van operationeel researchers.


Econometrie (en Operationele Research) in Amsterdam
Econometrie (& OR) is een driejarige voltijdbachelor aan de UvA. Studeren aan de UvA is een onvergetelijke ervaring die de rest van je professionele en persoonlijke leven profijt van hebt.


Studieopbouw:
Het eerste jaar
Het eerste jaar - de propedeuse - draait om je basiskennis van wiskunde, statistiek, economie en financiering. Tijdens 'oriëntatievakken' krijg je een overzicht van de kwantitatief economische richtingen Econometrie (en Operationele Research & Management) en Actuariaat. Je bestudeert cases en je maakt opdrachten per computer.
Je leert werken met geavanceerde wiskundige en statistische software, zoals Matlab, 'R' en Eviews.


Het tweede en derde jaar
In het tweede en derde studiejaar volg je verplichte vakken en kies je je per periode je keuzevakken. Wiskundige Economie 1, Econometrie 1 , Econometrie 2 en Tijdreeksanalyse zijn voorbeelden van verplichte vakken.


In het derde studiejaar kun je kiezen voor een semester studeren in het buitenland, het doen van een minor of het volgen van een speciaal programma gericht op financiering en big data analyse. In dit speciale programma is het ook mogelijk om een stage op te nemen.


Je specialiseert je in een van de drie richtingen: Econometrie, Data Science óf Operationele Research & Management (ORM). De opleiding Econometrie sluit je af met een scriptie, gebaseerd op je eigen literatuur- of praktijkonderzoek. Bij ORM baseer je de scriptie op een praktijkopdracht. Na je studie ontvang je de titel Bachelor of Science (BSc).


Als je kiest voor de studierichting Econometrie volg je de eerste twee studiejaren dezelfde vakken als studenten van de bachelor Actuariële Wetenschappen. Dus je kunt in het derde jaar nog overstappen naar die bachelor.


Onderwijsvormen
Tijdens de bachelor volg je diverse soorten onderwijs:
- Hoorcolleges geven je een inleidend overzicht van de vakinhoud. Je zit samen met vele medestudenten in een collegezaal, je stelt vragen en je maakt aantekeningen. Vooral de docent is aan het woord.
- In werkcolleges ga je de diepte in. Je bespreekt bepaalde onderdelen uit de hoorcolleges met een kleine groep studenten. Aan de hand van oefenopgaven maak je je de theorie eigen.
- Tot slot heb je ook practica. Hierin leer je onder andere werken met verschillende (wiskundige) computerprogramma’s.


De meeste vakken sluiten af met een of meer toetsen. Meestal een schriftelijk tentamen, soms een werkstuk of een referaat.


Hoeveel studeer je per week?
Totaal: 40 uur per week
Onderwijs: 15-20 uur (in jaar 2/3: 10 tot 15 uur)
Zelfstudie: 20 uur (in jaar 2/3: 25 tot 30 uur)

 

Klik hier voor meer informatie.