Description

An operations research analyst is someone who uses his quantitative reasoning skills and the ability to think critically to solve complex problems by offering working solutions. The problems they tackle usually involve designing systems to work in the most effective way or to find out how scarce human resources, money, equipment or facilities can be allocated. 

 

Note: the description in this job profile is based on the report on the report ‘Beroepenradar Safety & Security’ and the sources mentioned below. The content is not static but dynamic and subject to change and suggestions. Except from an English introductory summary, the job profile is compiled in Dutch because it describes a role within the Dutch Safety and Security domain.

 

Functieomschrijving

Een bedrijf kan een Operations research Analyst inhuren om hun bedrijfsprocessen te verbeteren door kosteneffectiviteit, arbeidsvereisten, productdistributie en andere factoren die betrokken zijn bij hun dagelijkse activiteiten te onderzoeken.

 

Operations research Analisten zijn probleemoplossers op hoog niveau die geavanceerde technieken gebruiken, zoals big data mining, optimalisatie, statistische analyse en wiskundige modellering, om oplossingen te bedenken die bedrijven en organisaties helpen efficiënter en meer kosteneffectief te opereren. De problemen die ze aanpakken, houden meestal in dat ze systemen ontwerpen om op de meest effectieve manier te werken of om uit te zoeken hoe schaarse personele middelen, geld, apparatuur of faciliteiten kunnen worden toegewezen. Bedrijven proberen de meeste waarde te halen uit hun investeringen in data- en analyseplatforms en hebben de juiste persoon nodig om het van onbewerkte gegevens naar een intelligent bedrijfsmiddel te brengen.  

 

Competenties

- Analytische vaardigheden.

- Communicatievaardigheden.

- Kritisch denken.

- Interpersoonlijke vaardigheden.

- Wiskundige vaardigheden.

- Probleemoplossend vermogen.

- Schrijfvaardigheden.

 

Eisen

Veel beginnende functies zijn beschikbaar voor professionals met een bachelorsdiploma. Sommige werkgevers geven er echter de voorkeur aan kandidaten aan te nemen met een masterdiploma. Hoewel verscheidene scholen bachelor- en geavanceerde opleidingen aanbieden voor operationeel onderzoek, hebben sommige analisten diploma's op andere technische of kwantitatieve gebieden, zoals techniek, informatica, analyse of wiskunde.  

 

Professionele ontwikkeling

Omdat operaties onderzoek is gebaseerd op kwantitatieve analyse, studenten hebben uitgebreide cursussen in de wiskunde. Cursussen omvatten statistieken, calculus en lineaire algebra. Cursussen in de informatica zijn belangrijk omdat analisten vertrouwen op geavanceerde statistische en databasesoftware om gegevens te analyseren en te modelleren. Cursussen in andere gebieden, zoals techniek, economie en politieke wetenschappen, zijn nuttig omdat operationeel onderzoek een multidisciplinair veld is met een grote verscheidenheid aan toepassingen.

 

Bronverwijzingen

https://www.careerexplorer.com/careers/operations-research-analyst/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matching Educational Offerings for Operations Research Analyst