Keywords:
Education Market, Information Security, Information Management, Information analist
Edu type:
Formal education
Location:
Groningen
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2021
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Kun je een computer zinnen van de ene taal naar de andere laten vertalen? Hoe bouw je een intelligente zoekmachine? Hoe ontwerp je een gebruikersvriendelijke, interactieve website?  Bij deze driejarige bacheloropleiding informatiekunde ligt de nadruk sterk op webtechnologie en computerlinguïstiek. Zo leer je websites ontwikkelen, zoekmachines bouwen en computerprogramma's schrijven die automatisch teksten analyseren en manipuleren.  

In het eerste jaar leer je over programmeren, taalkunde, elektronische teksten, webtechnologie en computercommunicatie. In de jaren daarna krijg je meer specialistische vakken. Op die manier leer je hoe je op een systematische wijze databases kunt opzetten en hoe je kennis handig kunt representeren. Bij natuurlijke-taalverwerking schrijf je programma's om zinnen automatisch te ontleden en te interpreteren. Het laatste jaar sluit je af met een klein onderzoek en een scriptie. 

 

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • Cultuur & Maatschappij

  wiskunde A of wiskunde B

 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • HBO propedeuse

  Plus Wiskunde A of B, toets overleggen van de Centrale Commissie Voortentamen (http://www.ccvx.nl/) of het Bosswell Beta Instituut (http://www.boswell-beta.nl/).

Toelatingseisen

Februari-instroom is niet mogelijk, neem voor vragen hierover contact op met de studieadviseur (zie voor contactgegevens het 'Meer Weten' tabblad).

 

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt matching. Deelname is verplicht. Het advies is niet bindend.

 

Toelichting

Wil je in september beginnen met een bacheloropleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen? Meld je dan uiterlijk op 1 mei aan in Studielink. De opleiding nodigt je vervolgens uit voor een matchingsactiviteit, om te zien of jij en de studie bij elkaar passen. Hoe een matchingsprogramma er precies uit ziet, verschilt per opleiding. Na de activiteit krijg je een advies waarin staat of je past bij de studie. Aanmelden op uiterlijk 1 mei en deelnemen aan de matchingsactiviteit is verplicht. Heb je vragen over matching? Kijk dan op www.rug.nl/matching

 

Arbeidsmarkt

 De perspectieven op de arbeidsmarkt zijn goed. Veel bedrijven en instanties nemen graag een afgestudeerde informatiekundige in dienst. Je hebt immers na afronding van deze studie een brede opleiding achter de rug. Daardoor ben je niet alleen in staat om een probleem goed te analyseren maar ook om een heldere oplossing te bieden. Je hebt namelijk niet alleen ervaring in het schrijven van goedwerkende computerprogramma's, maar je bent ook getraind om oplossingen goed onder woorden te brengen.

In het verleden zijn oud-studenten bij een breed scala aan bedrijven terechtgekomen. In veel gevallen hadden ze al voor de afronding van de studie een baan. De brede opleiding werkte in hun voordeel. Als informatiedeskundige kun je aan de slag bij ICT-bedrijven en -afdelingen, bijvoorbeeld in de softwaresector, bij documentatiecentra of bij de overheid. Ook kun je onderzoek doen bij een universiteit of een ander onderzoeksinstituut. Als je ondernemend ingesteld bent, kun je er voor kiezen een eigen bedrijf te starten en bijvoorbeeld websites maken. Er zijn al verschillende goedlopende ICT-bedrijven opgericht door alumni uit Groningen.

 

Potentiële beroepen

 • Projectmanager Informatietechnologie
 • Adviseur informatietechnologie
 • Softwareontwikkelaar
 • Informatieanalist
 • Contentmanager
 • Ondernemer op het gebied van webtechnologie
 • Usability expert
 • Webdesigner

Als student Informatiekunde ontwikkel je een goede theoretische en praktische basis voor het verrichten van informatiekundig onderzoek. De kennis die je opdoet en de vaardigheden die je verwerft, sluiten goed aan op de eisen van de arbeidsmarkt voor onderzoekers in de Informatiekunde.

 

Het informatiekundig onderzoek in Groningen richt zich op het ontwikkelen, het gebruik en de evaluatie van taal- en webtechnologie. Voorbeelden zijn het automatisch zoeken en analyseren van informatie in oude en nieuwe media, machinaal vertalen, dialectology, corpus annotatie, gamification, en het automatisch ontleden en interpreteren van tekst. Dit onderzoek wordt gecoördineerd in de groep Computational Linguistics binnen het Center for Language and Cognition Groningen (CLCG).

 

NVAO accreditatie

Dit programma is officieel erkend en geaccrediteerd bij de Accreditatie Organisatie van Nederland en Vlaanderen (NVAO).

 

 

 

 

Zie ook de persoonlijke websites van: