Keywords:
Urban
Edu type:
Formal education
Location:
Leeuwarden
Education:
Associate degree (EQF 5)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
3360 hrs
Duration:
2 years
More information

Description:

Werken aan omgevingskwaliteit!

Gedumpt asbest of lekkende vaten toxisch afval in de natuur vormen overduidelijk een gevaar voor mens en milieu. Minder zichtbare vormen van illegaal handelen zijn het afvoeren van oud ijzer zonder de juiste milieuvergunning of het illegaal lozen van vervuiling op het oppervlaktewater. Denk ook aan het verbranden van oogstresten op een boerenerf. Illegaal handelen dat gevaar voor mens en milieu oplevert wordt door de overheid strenger aangepakt. Door de invoering van het Besluit Strafbeschikking Milieu kunnen lichte milieuvergrijpen worden beboet. Mede door de oprichting van Regionale Uitvoeringsdiensten is professionalisering van de handhaving een belangrijk speerpunt van de overheid.

 

De Ad Integrale handhaving omgevingsrecht leidt professionals op die als handhaver of toezichthouder aan de slag kunnen. Je leert veel op het gebied van wet- en regelgeving, toxicologie, verontreinigen, risico’s, veiligheid, milieuproblematiek en omgaan met weerstand.

De deeltijd associate degree opleiding is een combinatie van werken en studeren, waarbij je circa een keer per twee weken op een avond en aansluitende dag lessen en practica krijgt.  Omdat jouw Ad onlosmakelijk verweven is met de bachelor milieukunde opleiding werk je tijdens het eerste deel van de studie aan milieuthema's die de breedte van het milieuwerkveld, weergeven. De inhoudelijke thema's zijn duurzame energie, water en bodemkwaliteit, milieutechnologie, de stedelijke leefomgeving, natuur- en landschapsontwikkeling. Tegelijkertijd werk je aan jouw competenties op het gebied van advieswerk, onderzoeksvaardigheden en projectmanagement. Theorie en praktijk komen in de modulen integraal aan bod. Uiteraard komen ook aspecten van de richting van jouw Ad aan bod.

Daarna ga jij je in het tweede jaar verdiepen in jouw Ad. Je krijgt op jouw Ad gerichte gespecialiseerde modulen. Voor de associate degree Integrale Handhaving Omgevingsrecht zijn dat onder meer: integraal & programmatisch handhaven, veiligheid & milieu en opsporen & bestraffen van milieudelicten. Ook krijg je enkele specialistische workshops.

 

 

Deeltijd Associate degree: studeren en werken tegelijk

De deeltijd associate degree is in eerste instantie gericht op studenten die al in het werkveld  van de associate degree werkzaam zijn. Bij de associate degree is 'milieurelevant werk' namelijk een onderdeel van de studie. We vragen aan onze associate degree studenten om tijdens de studie minimaal 28 EC (omgezet in tijd is dat in totaal 98 dagen of 784 uur) te werken in het werkveld van de betreffende associate degree. Als je (nog) niet in dit werkveld bezig bent, dan kun je wel al starten met de opleiding en helpen we je bij het zoeken naar een milieu-relevante baan tijdens de studieloopbaanbegeleiding. Ook kun je gebruik maken van ons netwerk en van uitzendorganisaties zoals Eco-Job of Selectwerk. Werk je in een ander vakgebied, dan vragen we je om gedurende de studie te switchen, zodat je aan de hoeveelheid milieurelevant werk kunt voldoen. Als het eerst niet lukt om aan een baan in het werkveld van de associate degree te komen, kun je ook punten halen voor relevant werk door middel van stages. Dat kan overigens betekenen dat je iets langer over je studie gaat doen. Als je de smaak van het studeren te pakken hebt, kun je na je Ad alsnog de volledige hbo-opleiding Milieukunde afmaken in twee studiejaren. Je moet o.a. een aantal algemeen verplichte en keuze modulen volgen en je minor en afstudeeropdracht doen. Met je associate degree Integrale handhaving omgevingsrecht maak je goede kans een aantrekkelijke baan te vinden. Bijvoorbeeld als milieucoördinator bij bedrijven, als toezichthouder bij diensten zoals politie en defensie of als toezichthouder bij gemeenten, provincie en adviesbureaus. 

 

 

Toelatingseisen

Havo: NT; NG; EM met scheikunde
Vwo: NT; NG; EM met scheikunde of nlt

Mbo: Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar. Voor een goede kans op succes wordt Nederlands, Engels, Wiskunde A of B en Scheikunde (toets via opleiding) op havo-eindexamenniveau sterk aanbevolen. Aanvullende eis is dat associate degree studenten tijdens hun opleiding, naast het volgen van modules, minimaal 784 uur in het werkveld van de Ad werkzaam zijn. Heb je (nog) geen relevant werk, dan loop je stage van minimaal 784 uur.

 

 

Kan ik ook zonder de vereiste vooropleiding aan de Associate Degree Integrale handhaving omgevingsrecht beginnen?

Heb je wel het juiste profiel maar niet alle gevraagde vakken, dan dien je een toelatingstoets voor het ontbrekende vak (of vakken) te maken.

 

Mocht je niet over de juiste vooropleiding beschikken en ben je 21 jaar of ouder dan kun je eventueel aan de opleiding beginnen via de 21+ regeling. Je dient dan aan te tonen dat je over het vereiste hbo-instroom niveau beschikt. Door middel van toelatingstoetsen wordt getoetst of je hieraan voldoet. Het gaat hierbij om de toetsen: Nederlands, Engels, Wiskunde A of B en Scheikunde (toets via de opleiding). Je dient op het moment dat je gaat starten met de opleiding 21 jaar of ouder te zijn en de toetsen dienen vóór 1 september 2018 te zijn afgerond. Daarnaast dient er een intakegesprek met de opleiding plaats te vinden.

 

Aanmelden voor Nederlands, Engels en Wiskunde A of B 1 of meer toelatingstoetsen doe je via www.toelatingstoetsen.nl. Zie voor de toets Scheikunde het formulier ‘Toelatingscursus en toets’ onderaan deze pagina. Toelatingstoetsen.nl is een samenwerkingsverband van Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein. Kijk voor meer informatie over de toetsdata, toetslocaties, lesstof en kosten op www.toelatingstoetsen.nl.

Heb je vragen over je toelating, neem dan tijdig contact op met het Student Service Centre via 058 284 6232 of inschrijvingen@hvhl.nl.

 

Toelatingstoets en voorbereidingscursus

Wie niet aan de toelatingseisen voor bovenstaande opleidingen voldoet kan op verschillende manieren zorgen dat deficiënties in de vooropleiding voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde en/of Scheikunde worden weggewerkt:

  • Wiskunde via Toelatingstoetsen hoger onderwijs Noord-Nederland (www.toelatingstoetsen.nl) met toetsmomenten op 13 januari, 29 juni of 16 augustus 2017
  • Nederlands en Engels via NHL-toelatingsexamen met dezelfde toetsmomenten
  • Scheikunde via de opleiding Milieukunde (of op andere erkende manieren)

Als je aan een nieuwe studie begint, komt er van alles op je af.  Hoe zit het met het collegegeld en financiering, aanmelden en inschrijven, de graad van je diploma en begeleiding tijdens je studie? We zetten wat dingen voor je op een rijtje.

 

Studielast

Lestijden: Donderdagavond van 18.30 - 21.45 uur en de vrijdag van 09.15 - 16.00 uur.

De  associate degree is zo vormgegeven dat je de opleiding kunt combineren met een 4 daagse werkweek.  De studiebelasting bedraagt gemiddeld 15 tot 20 uur per week, dit is inclusief de lessen en practica op donderdagavond en vrijdag. Het is dus wel een intensieve combinatie van leren en werken. De associate degree is geschikt voor mensen die gemotiveerd zijn en doelgericht aan de slag willen.

Een studiejaar bestaat uit vier perioden. Een periode omvat tien weken, waarbij ongeveer om de week hoorcolleges, werkcolleges en/of projectbijeenkomsten gevolgd worden. Per periode volg je een thematische module met bepaalde leerdoelen die bijdragen aan je eindkwalificaties. De periode wordt afgesloten met een toetsing van de leerdoelen. Deze toetsing is bijvoorbeeld in de vorm van een tentamen, een presentatie of een schriftelijke rapportage.

 

Wat is een Associate Degree?

Een Associate degree (Ad) is een 2-jarige studie op hbo-niveau met een wettelijk erkend diplomaLees meer

 

Wat betekent studeren in deeltijd?

Je hebt naast je studie ook een baan. Een aantal competenties ontwikkel je zo automatisch. Lees meer over studeren in deeltijd.

 

Collegegeld en financiering

Europese (EER) studenten, die nog niet eerder een Nederlands (bachelor)diploma in het Hoger Onderwijs hebben behaald, betalen het wettelijke collegegeld.

 

Aanmelden en inschrijven

Voordat je je inschrijft voor een opleiding bij Van Hall Larenstein moet je je eerst aanmelden via Studielink. Lees meer over inschrijven.

 

Aangemeld voor de opleiding?

Je hebt je aangemeld als student op Van Hall Larenstein en we kijken er naar uit om je te ontmoeten! Ter voorbereiding op je studie kun je alvast per locatie informatie vinden over boekenlijsten, lesroosters en andere praktische zaken. Lees meer.

 

De graad van je diploma

De diploma's van Van Hall Larenstein staan voor verschillende graden. Voor de meeste 4-jarige hbo-opleidingen is dat Bachelor of Science (BSc), voor andere is dat Bachelor of Business Administration (BBA) of Bachelor (Ba).) Lees meer.

 

Begeleiding

Als student word je goed begeleid: je krijgt bijvoorbeeld een studieloopbaanbegeleider waarmee je je voortgang kunt bespreken. Verreweg de meeste studenten hebben een gezellige en leerzame studententijd, maar er kunnen natuurlijk altijd bijzondere situaties ontstaan. Heb je een ziekte of handicap, zijn er problemen met dyslexie of bijzondere omstandigheden? Neem dan tijdig contact op met een decaan.

 

NVAO accreditatie

Dit programma is officieel erkend en geaccrediteerd bij de Accreditatie Organisatie van Nederland en Vlaanderen (NVAO).