Keywords:
Education Market, Economics
Edu type:
Formal education
Location:
Rotterdam
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Inhoud van de studie
Tijdens de bachelorstudie Econometrie en Operationele Research leer je mogelijkheden te evalueren en risico's in kaart te brengen. Dit doe je aan de hand van (financieel-) economische modellen, methoden en technieken. De studie biedt je de kennis en vaardigheden om bedrijven en instellingen gedegen te adviseren over allerlei economische keuzes.


De studie kent een vast programma in de eerste twee jaar, waarin je een stevige basis legt. In het derde jaar heb je de vrijheid om zelf je vakken te bepalen en kies je de specialisatie die bij je past. We bieden de stof aan in de vorm van hoorcolleges, werkcolleges en practica. In die laatste maak je opdrachten in groepen van ongeveer dertig studenten.


Inhoud van de opleiding
Het eerste jaar: toepassingsgericht onderwijs en een vast programma
Je eerste collegejaar Econometrie en Operationele Research kent een vast programma. Je volgt vakken als Wiskunde, Statistiek, Micro- en Macro-economie. Daarnaast leer je hoe je op basis van zelfgeschreven computerprogramma's wiskundige modellen implementeert. Dit jaar maak je bovendien al kennis met operationele research: het bestuderen en oplossen van keuzeproblemen aan de hand van wiskundige modellen. Het jaar bestaat uit vijf blokken van acht weken met twee of drie vakken per blok. Ieder vak sluit je af met een tentamen. Je volgt afwisselend hoorcolleges, werkcolleges en practica. Tijdens practica maak je opdrachten in groepen van ongeveer dertig studenten.


Het tweede en derde jaar: inhoudelijk gevarieerd en wisselende onderwijsvormen
Tijdens je tweede jaar verdiep je je in wisselende deelgebieden, van statistiek en econometrie tot economie en operationele research. Ook ga je meer en meer kennis toepassen. Zo los je tijdens werkcolleges in kleine groepen actuele problemen op. In je derde jaar kies je zelf je major, je afstudeerrichting. Deze bestaat uit twee specialistische vakken en een werkcollege op het gebied van Econometrie of Operationele Research.

 

Je kunt kiezen uit vier majors:

- Econometrics
- Quantitative Finance
- Quantitative Logistics
- Business Analaytics and Quantitative Marketing
Ook buiten je major kun je veel zelf invullen: kies je voor een minor, een buitenlandse uitwisseling, of voor een stage? Je scriptie markeert het einde van je studie.


Taal van je opleiding
De voertaal van Econometrie is Nederlands. Je studieboeken zijn vanaf het eerste jaar Engelstalig. In het tweede jaar krijg je een aantal Engelstalige vakken en in het derde jaar worden al je vakken in het Engels onderwezen.


Econometrisch Instituut
De opleiding Econometrie en Operationele Research in Rotterdam wordt grotendeels verzorgd door de staf van het Econometrisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De medewerkers van dit instituut geven niet alleen onderwijs, maar doen ook veel onderzoek. Eén van de grondleggers van de Algemene Econometrie, Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen, is aan het instituut verbonden geweest.


Erasmus School of Economics biedt:
- onderwijs van topdocenten in een inspirerende omgeving;
- een afwisselende, toepassingsgerichte opzet;
- sterke banden met organisaties uit de private en publieke sector.

 

NVAO accreditatie

Dit programma is officieel erkend en geaccrediteerd bij de Accreditatie Organisatie van Nederland en Vlaanderen (NVAO).