Description

The job profile commercial role is a generic term to refer to a position where the focus lies on the sales, business development, marketing and/or product ownership. The exact emphasis on these pillars vary from job to job. Professionals within this job profile are employed by organisations in the private and public sector that either employ or offer a certain product or service. They have to align tasks with other departments within their organisation. This job profile is comprehensive. However, a few generic competences one must possess are: outstanding spoken and written communication skills, understanding of their organisations’ product or service, organisational skills to manage their time, and prioritise important tasks.   

  

Note: the description in this job profile is based on the sources mentioned below. The content is not static but dynamic and subject to change and suggestions. This profile is rather broad since there are a limited number of vacancies and they are not specific for the security domain. Except from an English introductory summary, the job profile is compiled in Dutch because it describes a role within the Dutch Safety and Security domain. 

  
Disclaimer: Dit is geen dominant beroepsprofiel binnen het security domein. Wij zijn voorzichtig met het kenmerken van dit beroepsprofiel omdat het een ongelijke samenvoeging betreft. In dit beroepsprofiel is veel onderscheid waarneembaar binnen de takenpakketten van de verschillende beroepen. Dit beroepsprofiel is ontwikkeld om de ‘commerciële’ functies die we observeren op Security Talent te kunnen clusteren. De inhoud van dit beroepsprofiel is niet statisch maar dynamisch en onderhevig aan veranderingen en suggesties.   

  

Functieomschrijving  

Binnen dit functieprofiel is men hoofdzakelijk verantwoordelijk voor een specifiek product of dienst binnen een bedrijf, kennis- of overheidsinstelling. Hiervoor werkt diegene samen met de andere afdelingen binnen de organisatie. De professional stemt het specifieke product of dienst af op de wensen van de markt (cliënten/gebruikers) of van het management. Er is een variëteit aan beroepen dat hieraan gekoppeld kan worden. Tussen deze beroepen zijn er dan ook verschillen betreft de benodigde kwaliteiten, vaardigheden en de inhoud van het takenpakket. De generieke taak is dat men zich bezighoudt met het product of dienst en de waarde daarvan voor externen of interne afnemers. Binnen het beroepsprofiel variëren de beroepen op de volgende aspecten:  

 • Mate van contact met de cliënt/opdrachtgever(management)   
 • Mate van aandacht voor technologie  
 • Mate van focus voor producteigenaarschap, analyse van potentiele markten of de verkoopprocessen  
 • Mate van aandacht voor het financiële aspect   
 • Mate van aandacht voor het juridische aspect  
 • Lange termijn versus korte termijnperspectief  
 • Mate van aandacht voor de marktpositie en de andere partijen in de markt   
 • Mate van aandacht voor politiek-bestuurlijke sensitiviteit in relatie tot het product 

Binnen dit beroepsprofiel bepaalt het type organisatie, de exacte rol en ontwikkelingsfase van het product of de dienst waar men mee werkt de invulling van het takenpakket en verantwoordelijkheden.   

  

Competenties  

 • Plannen en organiseren 
 • Samenwerken  
 • Coördineren  
 • Flexibiliteit  
 • Accuratesse  
 • Communicatief  
 • Overtuigend 
 • Zelfontwikkeling  
 • Doortastend  
 • Analytisch 
 • Rapporteren 

  

Eisen  

Een MBO, HBO of WO-opleiding op het gebied van accountancy, bedrijfskunde, marketing, International Business, Trade management, etc zijn veel voorkomende vereisten. Er is niet één specifieke opleiding die je voorbereidt op een carrière binnen dit beroepsprofiel.   

   

Professionele ontwikkeling  

Als professional binnen dit beroepsprofiel kan je je specialiseren in een bepaalde sector en/of vakgebied en doorgroeien naar leidinggevende of meer verantwoordelijke functies. Er is niet een specifieke vacature hieraan gekoppeld. Mogelijke beroepen variëren van business analist, regisseur informatiebeveiliging tot sales accountant. Het is belangrijk om te benadrukken dat functies binnen dit beroepsprofiel ook in de publieke sector kunnen zijn.   

   

Bronverwijzingen  

Matching Jobs & Internships for Commercial role

Matching Educational Offerings for Commercial role