Keywords:
Training
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Edu level:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
12/03/2020
Study load:
50 hrs
Duration:
6 Days
More information

Description:

Nieuwe verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid

De uitvoeringspraktijk van politie, justitie en de gemeente op het terrein van openbare orde en veiligheid verandert sterk door de komst van nieuwe wet- en regelgeving. Uw rol en verantwoordelijkheden als regisseur op het terrein van veiligheid nemen toe. Samen met uw veiligheidspartners moet u deze nieuwe wet- en regelgeving correct gaan toepassen en uitvoeren. Maar bent u ook op de hoogte van wat deze nieuwe wetten en bevoegdheden voor u en uw uitvoeringspraktijk betekenen?

 

13 praktijkgerichte modules

Leer de wetgeving en regelgeving voor uw gemeente correct toe te passen op het gebied van veiligheid:

 • Module 1 Politiewet
 • Module 2 Wet Veiligheidsregio’s
 • Module 3 Wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast
 • Module 4 Wet Preventief fouilleren
 • Module 5 Opiumwet
 • Module 6 Wet Wapens en munitie
 • Module 7 Wet Cameratoezicht op openbare plaatsen
 • Module 8 Drank- en Horecawet
 • Module 9 Wet aanpak Woonoverlast
 • Module 10 Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 • Module 11 Wet Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
 • Module 12 Jeugdwet
 • Module 13 Wet Tijdelijk Huisverbod

5 redenen waarom u deze cursus niet mag missen:

 • U bent in 6 dagen volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen
 • U krijgt concrete voorbeelden van de gevolgen van de veranderende wetgeving en regelgeving voor uw uitvoeringspraktijk
 • Er is voldoende ruimte voor vragen, discussie en uitwisseling van ervaringen met uw medecursisten en uw docenten
 • U krijgt toegang tot de online leeromgeving met actuele casuistiek, jurisprudentie en praktische tips, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • U blijft ook na afloop van de cursus via de online leeromgeving in contact met uw medecursisten en uw docenten

Voor wie is deze cursus veiligheidswetgeving?

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Rijk en Provinciale overheden
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Regionale Informatie en Expertise Centra)