Keywords:
Social work
Edu type:
Formal education
Location:
Utrecht
Education:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Leerweg / Niveau

BOL / 4

 

Duur
3 jaar

 

Start
September 2020 (aanmelden vanaf oktober 2019)

 

Locatie
Utrecht

Vondellaan 174

 

Lesgeld
€ 1.168,-

 

Crebonummer en naam
23185 Sociaal Werk

 

Wat doe je in dit beroep?
Je ondersteunt mensen bij het oplossen van en omgaan met problemen in hun dagelijks leven, zodat zij weer deel kunnen uitmaken van de maatschappij. Je geeft onder andere informatie en advies over regelingen en procedures. Ook kun je kwetsbare doelgroepen begeleiden bij dagbesteding, opvang, vrijetijdsbesteding of educatie. Je werkt samen met mensen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden en werkt in of vanuit wijkaccommodaties van (semi)overheidsorganisaties of welzijnsorganisaties.

 

Is dit iets voor mij?
Je wilt mensen ondersteunen en adviseren en ziet in dat zij zelf in actie moeten komen. Ook ben je flexibel, een doorzetter, durft lastige punten aan te snijden, bent tactvol en ziet kansen waar anderen het opgeven.

 

Wat leer je?
Tijdens jouw opleiding leer je alles wat je moet kennen en kunnen om een sociaal werker te worden. Op school tijdens de lessen en natuurlijk in de praktijk. Dat betekent dat je onder andere leert hoe je communiceert met mensen uit uiteenlopende culturen en van alle leeftijden en signalen oppakt. Ook leer je mensen begeleiden en hoe je een plan van aanpak opstelt.

 

Hoe ziet de opleiding eruit?
Naast vakken die je nodig hebt voor je toekomstige beroep krijg je een aantal algemene vakken en ga je op stage.
Vanaf het tweede jaar kies je voor het profiel Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) of Sociaal Cultureel Werk (SCW). De maatschappelijk dienstverlener richt zich op individuele begeleiding op het gebied van wonen, werken en sociale voorzieningen. De cultureel werker begeleidt groepen om iets te bereiken in hun wijk, of ondersteunt specifieke groepen bij activiteiten waarin ontmoeting, recreatie, opvang, opvoeding, sport, kunst, cultuur, politiek of educatie centraal staan.

 

Tijdens de opleiding krijg je de volgende lessen:
- Communicatie;

- Een plan van aanpak opstellen;

- Begeleidingsvaardigheden;
- Samenwerken en overleggen;
- Ondernemend denken en handelen;
- Ondersteunen bij praktische diensten zoals het invullen van formulieren en omgaan met schulden (SMD);
- Beantwoorden van eenvoudige juridische vragen, geven van advies en voorlichting (SMD);
- Methodisch ondersteunen bij deelname aan de maatschappij of opzetten van culturele, educatieve activiteiten (SCW);
- Plannen en organiseren van projecten (SCW).

 

Algemene vakken:
Nederlands
Engels
Rekenen
Leren, Loopbaan en Burgerschap


Stage
Je leert veel tijdens de lessen bij ons op school en dat pas je toe tijdens je stage. Je doet ervaring op bij een gemeente, naschoolse opvang of dienstencentrum. Wij helpen je met het vinden van een stage die bij jou past.
In het tweede en derde jaar loop je twee dagen per week stage. In het derde jaar leer je bemiddelen, werken vanuit specifieke vragen, ondersteunen bij juridische problemen (SMD) en activiteiten (SCW).


Heb je een vraag?
0900 400 30 02 studieinfo@rocmn.nl @ROC_MN

 

Na je opleiding
Na drie jaar studeer je af als sociaal werker en kun je aan de slag bij bijvoorbeeld een gemeente, woningbouwvereniging of welzijnsorganisatie. Of je studeert verder op het hbo.
Je kunt dan doorstromen naar een opleiding zoals Social Work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of Cultureel Maatschappelijke Vorming. Wat je ook kiest, samen zorgen we ervoor dat je goed bent voorbereid op de toekomst.

 

Vooropleiding
Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
Of een diploma op mbo-niveau 2 of 3 of vergelijkbaar Of een overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4.

 

Kennismaken
Kennismakingsactiviteit
Na je aanmelding, nodigen we je uit voor een kennismakingsbijeenkomst. Je maakt dan kennis met de opleiding, het beroep, het gebouw, de docenten en studenten. Je gaat ervaren wat je als student kunt verwachten, bijvoorbeeld door het doen van opdrachten. Jouw deelname is belangrijk en daarom verplicht. Meer weten? Bekijk het filmpje.

Soms is na de bijeenkomst nog een gesprek nodig, bijvoorbeeld als je nog twijfelt over je opleiding of als je extra hulp kunt gebruiken tijdens je studie. We bespreken dan wat jij nodig hebt om succesvol met je opleiding te starten.

 

Kosten opleiding
Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Wanneer je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een bol-opleiding (ongeacht het niveau) is het lesgeld voor cursusjaar 2017 - 2018: € 1.168,-.