Keywords:
Social work
Edu type:
Formal education
Location:
Nijmegen
Education:
Master (EQF 7)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
3360 hrs
Duration:
2 years
More information

Description:

Ben jij die professional die wil bijdragen aan verbetering van het sociaal werk en versterking van de positie van sociaal werkers? Die op zoek is naar nieuwe kennis, inhoudelijke verdieping en onderbouwing van het werk? Die passende oplossingen wil ontwikkelen voor complexe vraagstukken waar jij en je collega’s, jouw team of organisatie nog geen antwoord op hebben?

 

Overweeg je om een nieuwe opleiding te volgen? Wil je testen of de studie aansluit bij je verwachtingen? Of direct je vragen stellen aan docenten en studenten? Heb jij interesse? Proef de opleiding Master Social Work en meld je aan voor het meeloopcollege. De samenleving en de hulp- en dienstverlening veranderen continu. Dit beïnvloedt jouw werk als sociale professional. Hoe geef je als ervaren sociale professional antwoord op ontwikkelingen zoals werken vanuit sociale wijkteams, ambulantisering, transformatie in het sociale domein, bezuinigingen? Hoe bereik je samen met collega’s meer in deze veranderende maatschappij voor burgers en cliënten?

 

Door het volgen van de Master Social Work in deeltijd leer je beleidskeuzes maken die aansluiten bij de nieuwe situatie en inspelen op de veranderende werkeisen: minder opnames, ambulantisering, zelfredzaamheid, informele zorg, het sociale network. Evidence-based werken integreer je in het sociaal werk en je leert resultaten van interventies meetbaar te maken met bijvoorbeeld outcome monitoring. De opleiding bereid je voor op de nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen. En maak je de vertaalslag naar de dagelijkse uitvoering van het sociaal werk. Met je mastergraad word je de schakel tussen uitvoering en beleid en signaleer je actief problemen, behoeften en kansen in de huidige maatschappij. Je levert actief een bijdrage aan professionalisering van zowel het sociaal werk als sociaal werkers.


Professionalisering sociaal werk
Tijdens de opleiding voer je een praktijkverbeterproject uit, gericht op het verbeteren van het handelen van sociaal werkers in relatie tot een sociaal vraagstuk waarmee zij geconfronteerd worden in hun dagelijkse praktijk. Dit betekent dat je vanuit meervoudig perspectief en kennis analyseert wat er aan de hand is, een praktijkonderzoek uitvoert en op basis van deze resultaten een verbetering voor de uitvoeringspraktijk in jouw organisatie ontwerpt.

 

Professionalisering sociaal werkers
Je evalueert of en zo ja welke resultaten met de verbetering bereikt worden voor professionals, de organisatie en de cliënten en burgers waarvoor je werkt. Door dit vanaf de werkvloer te doen, samen met relevante betrokkenen, leidt dit tot duurzame verbetering van de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening aan cliënten en burgers én verrijking van de kennis ten behoeve van je vakgenoten.

 

Voorbeelden van innovaties

 • een regionaal sluitend aanbod van dak-en thuislozen
 • een verbeterde signaleringspraktijk in de ouderenzorg waarbij vrijwilligers en professionals samenwerken
 • een passende vorm van psycho-educatie voor ouders en partners van veteranen
 • een werkwijze voor sociale inclusie van mensen met een psychiatrische ziekte in de wijk
 • blended hulpverlening en een online-community voor jongeren met ernstige gedragsproblemen
 • een interventie om de samenwerkingsrelatie tussen ouders en hulpverleners in de jeugdzorgPlus+ te verbeteren
 

Beroepenveldcommissie

Deskundigen uit de praktijk maken deel uit van onze beroepenveldcommissie en zorgen ervoor dat we optimaal aangesloten zijn bij de actuele praktijk. Ze adviseren over de kwaliteit en de inhoud van het curriculum en signaleren nieuwe ontwikkelingen. Leden van de commissie zijn onder meer werkzaam bij:

 • Ons Welzijn 
 • SMO Verdihuis
 • Sociale WijkTeams Wijchen
 • GGNet
 • MEE Gelderse Poort
 • Kempenhaege

NVAO accreditatie

Dit programma is officieel erkend en geaccrediteerd bij de Accreditatie Organisatie van Nederland en Vlaanderen (NVAO).