Keywords:
Social work
Edu type:
Formal education
Location:
Nijmegen
Education:
Master (EQF 7)
Start date:
01/09/2022
Study Load:
3360 hrs
Duration:
2 years
More information

Description:

 
Decentralisatie van de jeugdzorg, transformatie van het sociaal domein, vergrijzing, sociale ongelijkheid, passend onderwijs; als sociale professional sta je voor flinke uitdagingen. Met de deeltijd Master Social Work pak je jouw rol in de transitie van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij.
 
 
De opleiding
De deeltijd Master Social Work duurt 2 jaar en bestaat uit 3 inhoudelijke programmalijnen: Social Work theory, Research & Improvement en Professional Leadership. Je krijgt les van gerenommeerde (gast)docenten en start direct met een verbetertraject in je eigen praktijk. Je krijgt studiecoaching en projectbegeleiding en leert actief van en met je medestudenten.In de opleiding werk je aan een concreet verbetervraagstuk waarbij je praktijkonderzoek inzet en ook een interventie doet in de praktijk. Drie inhoudelijke programma’s ondersteunen en inspireren je daarbij: Social Work theory, Research & Improvement en Professional Leadership. Je sluit je studie af met een meesterproef in de vorm van een essay en een mondelinge verdediging.
 
 
Beroepen
Sociale wijkteams, meer extramurale zorg en een complexere zorgvraag vereisen nieuwe, vakoverstijgende vaardigheden. Met je mastergraad ben jij de schakel tussen uitvoering en beleid. Je groeit in persoonlijk leiderschap terwijl je tegelijkertijd je vakgebied professionaliseert. 
 

Deze functies sluiten bij je opleiding aan:

- projectleider
- leidinggevende
- staffunctionaris
- beleidsmedewerker
- (praktijk)onderzoeker
- docent mbo/hbo